Afvalcontainers

Diftar

Met de invoering van diftar betaalt u per 1 januari 2022 naast het basistarief van € 147,30 per jaar, alleen voor wat u echt gebruikt. De kosten voor wat u echt gebruikt (oftewel het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt) verrekenen we het jaar daarop. In 2022 betaalt u dus alleen het basistarief. In 2023 betaalt u vervolgens het basistarief voor dat jaar plus de afrekening van uw gebruik van 2022.

Tarieven voor bewoners met een restafvalcontainer

U betaalt het basistarief en € 4,45 per keer dat u de grijze restafvalcontainer van 140 liter aanbiedt. Voor de 240 liter container betaalt u € 7,60 per keer.

Bijvoorbeeld: u heeft een 140 liter restafvalcontainer en biedt 8 keer per jaar aan, dan betaalt u 8 x € 4,45 voor het aantal ledigingen én het basistarief. In totaal betaalt u dan € 182,90 per jaar. Hieronder enkele rekenvoorbeelden:

140 liter restafvalcontainer
Aantal keren aanbiedenBasistarief en gebruikTotale kosten per jaar
4 keer per jaar€ 147,30 + € 17,80 (4 * € 4,45)€ 165,10
8 keer per jaar€ 147,30 + € 35,60 (8 * € 4,45)€ 182,90
20 keer per jaar€ 147,30 + € 89 (20 * € 4,45)€ 236,30

240 liter restafvalcontainer

Aantal keren aanbiedenBasistarief en gebruikTotale kosten per jaar
4 keer per jaar€ 147,30 + € 30,40 (4 * € 7,60)€ 177,70
8 keer per jaar€ 147,30 + € 60,80 (8 * € 7,60)€ 208,10
20 keer per jaar€ 147,30 + € 152 (20 * € 7,60)€ 299,30

Tarieven voor bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer

U betaalt het basistarief van € 147,30 per jaar en € 1,00 per keer dat u gebruikt maakt van een ondergrondse restafvalcontainer. Stel, u brengt 1 keer per week een restafvalzak naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dan kost dat u het basistarief à € 147,30 + 52 x € 1,00 = € 199,30 per jaar. Hieronder enkele rekenvoorbeelden:

Ondergrondse afvalcontainer
Aantal keren aanbiedenBasistarief en gebruikTotale kosten per jaar
Eens per twee weken€ 147,30 + € 26,00 (26 * € 1,00)€ 173,30
Elke week€ 147,30 + € 52,00 (52 * € 1,00)€ 199,30
Twee keer per week€ 147,30 + € 104,00 (104 * € 1,00)€ 251,30

U kunt ook zelf bekijken hoe vaak u uw afval heeft aangeboden. Dit kan via www.twentemilieu.nl/inloggendiftarexterne-link-icoon. Hier kunt u inloggen met uw postcode, huisnummer en afvalpasnummer.

Veelgestelde vragen

Laagbouwwoningen
Alle laagbouwwoningen beschikken over minicontainers die door een chip uniek en aan het adres gekoppeld  zijn. De inzamelwagen leest deze chips uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan Gemeentelijk Belasting Kantoor Twente (GBT). Zij verwerken dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van de ledigingen vormt dus de basis voor  het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Alle huishoudens, hoogbouw en ook laagbouw,  hebben straks  toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainer in Borne. Deze kunt u openen met uw milieupas. Iedere inworp in de ondergrondse restafvalcontainer wordt zodoende  geregistreerd. De registratie van het gebruik van de ondergrondse containers en/of het ledigen van de minicontainers zijn vanaf 1 januari 2020 de basis voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing per huishouden.

Hoogbouwwoningen
U hebt toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze kunt u openen met uw milieupas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari wordt het gebruik geregistreerd en vormt dit de basis voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert  het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een datachip in de containers die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Nee, het restafval wordt eens per vier weken opgehaald, het verpakkingsafval eens per vier weken en het groenafval eens per twee weken. Oud papier wordt opgehaald door de verenigingen.  Wat wel veranderd is, is dat er extra ondergrondse restafval containers en extra ondergrondse papiercontainers worden geplaatst.

Er worden naar verwachting 10 extra ondergrondse restafval containers geplaatst in Borne, 1 in Zenderen en 1 in Hertme. Daarnaast komen er ongeveer 4 ondergrondse containers voor oud papier.
De verwachting is dat de ondergrondse restafvalcontainers als volgt worden verdeeld:

  • Bornsche Maten: 2 containers
  • Letterveld I: 1 container
  • Letterveld II: 2 containers
  • Stroom-Esch: 2 containers
  • Tichelkamp: 1 container
  • Wensink-Noord: 1 container
  • Wensink-Zuid: 1 container

U kunt maximaal 1x per jaar gratis uw gft en restafval containers laten omruilen. Dit geldt ook  na een verhuizing, als u dat binnen 3 maanden laat weten. In de overige gevallen zijn er kosten aan verbonden. Hierover kunt u contact opnemen met Twente Milieu.

De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door.

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Twente Milieu zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af bij de verwerkers. Het komt dus niet op een hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt. Wist u trouwens dat van oud plastic o.a. tennisballen en fleecetruien worden gemaakt?

Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag.

In uw grijze container mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt.

Nee dat is niet het geval. Alle huishoudens  betalen een gelijk  basisbedrag. Alleen het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit.

Mist u informatie op deze website? Neem dan contact op met Twente Milieu via 0900 – 85 20 111.

Dat is niet mogelijk.  Twente Milieu is de aangewezen partij voor de inzameling van het huishoudelijke afval. U kunt dit dus alleen aan deze inzamelaar aanbieden.

U betaalt per keer dat u de container aan straat zet en niet per kilo. Als iemand anders afval in uw container gooit wanneer deze aan straat staat dan heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag, want het afval wordt immers niet gewogen.

De inzamelvoertuigen kunnen om technische redenen de containers maar tot een bepaalde gewichtslimiet (maximaal 70 kilo) ledigen, daarboven worden containers automatisch geweigerd door de belading. Zorg ervoor dat de containers onder de 70 kilo blijven, dit geldt voor alle containers. U kunt een te zware, geweigerde container opnieuw aanbieden in de eerstvolgende haalronde, mits deze dan minder zwaar is. Overigens wordt een weigering van de restafval container niet in rekening gebracht.

Er zit geen slot op de containers. U kunt desnoods wel zelf de container afsluiten, maar deze moet open zijn op de inzameldag, anders wordt de container niet geleegd.

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Ja, daar kan rekening mee worden gehouden. Huishoudens waar sprake is van een situatie met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij het Gemeentelijk Belasting Kantoor Twente een tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stoma-, incontinentie-  en dialysemateriaal.
De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp van uw DigiD aanvragen via het digitaal loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente externe-link-icoon(GBTwente) via het aanvraagformulier ‘compensatie aantal ledigingen bij veel medisch afval’. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een exemplaar nodig van een medische verklaring van een apotheek of huisarts of een exemplaar van een aankoopbon van de hulpmiddelen. Op de bon dienen zowel uw naam en de datum van aanschaf en het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Heeft u speciaal vragen hierover? Bekijk dan de veel gestelde vragenexterne-link-icoon van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 074.

Luierafval wordt momenteel niet gescheiden ingezameld omdat er geen gescheiden verwerking mogelijk is en kan daarom bij het restafval.