vrijwilligers die vrijwilligersprijs hebben ontvangen in de raadzaal

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Borne

27 november 2023
Nieuws

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). In gemeente Borne konden inwoners hiervoor de afgelopen tijd vrijwilligers, organisaties of initiatieven opgeven, die volgens hen de titel ‘Dé vrijwilliger van de gemeente Borne’ verdienen.

Vier vrijwilligers(initiatieven) kregen op zaterdag 25 november 2023 de Overijsselse Vrijwilligersprijs (OVP) uitgereikt. Wethouder Michael Geerdink en statenlid Joyce Vorgers van de provincie Overijssel overhandigden de prijzen aan het initiatief Fietsmaatjes Borne en vrijwilligers Geerlof Kanis en Jacobus Smid. Net als afgelopen jaar werd ook dit jaar in elke gemeente een ‘groene’ vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze werd in gemeente Borne overhandigd aan Ria Klein Koerkamp.

Fietsmaatjes Borne

Fietsmaatjes Borne is voor mensen bedoeld, die graag fietsen maar dit niet meer alleen willen of kunnen. Dit kunnen (eenzame) ouderen zijn en mensen met een beperking of tijdelijke blessure. De fietsvrijwilligers maken samen met hen fietstochten op een duofiets. Fietsmaatjes is een landelijk initiatief. Fietsmaatjes Borne is de eerste lokale tak hiervan in Overijssel. Fietsmaatjes Borne wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Op dit moment maken 75 inwoners binnen de gemeente Borne hiervan gebruik en zijn zij waardevol voor deze mensen. Inmiddels zijn er 90 vrijwilligers betrokken bij Fietsmaatjes Borne en is de derde duofiets besteld. 

Geerlof Kanis

Geerlof is een persoon die veel betekent heeft voor de Jeu de Boules Vereniging Borne. Geerlof was onder andere als vrijwilliger verantwoordelijk voor het onderhoud van de jeu-de-boulesbanen. Hij voelde zich erg betrokken bij de club en heeft ervoor gezorgd dat er een overkapping kwam waardoor de deelnemers met regen droog konden staan tijdens de jeu de boules wedstrijden. De jeu-de-boulesvereniging heeft om Geerlof te bedanken voor zijn inzet jeu-de-boulesbanen naar hem vernoemd. Geerlof heeft besloten te stoppen met zijn werkzaamheden. Reden om hem in het zonnetje te zetten als dank voor zijn inspanningen voor de club. Geerlof is opgegeven door Jurgen Schiphorst van Borne Sport, omdat hij ‘ontzettend goed werk heeft verricht’.

Jacobus Smid

Jacobus is een vrijwilliger die zich actief inzet voor de Buurtbus en de bus voor de Oekraïners. Jacobus heeft het op zich genomen om onder andere chauffeurs te werven voor de pendelbus die Oekraïners van Azelo naar Borne en terug brengt. In totaal hebben Jacobus en zijn collega's dit ritje al 22.000 keer gemaakt. Daarnaast helpt Jacobus vaak als een andere chauffeur uitvalt.  “Ooh, dan kan ik wa”, horen zijn collega’s hem vaak zeggen als ze vragen of hij beschikbaar is.  Jacobus zorgt voor verbinding binnen de groep chauffeurs en is mede verantwoordelijk voor het kerstpakket.

Ria Klein Koerkamp

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Ria is vrijwilliger bij de Zwanenhof. Ria verzorgt met veel plezier haar groente en kruidentuin die onderdeel uitmaken van de grote tuin van de Zwanenhof. Dit doet Ria al heel erg lang, in goede en minder goede tijden van de Zwanenhof, Ria is en was er altijd. Ria heeft zoveel passie voor natuur in de meest brede zin van het woord, als ook enorm veel passie voor de Zwanenhof. Door haar jarenlange ervaring heeft ze enorm veel kennis van zaken en weet ze heel goed voor al het groen te zorgen. Daarnaast weet ze al haar kennis ook nog eens op een mooie wijze te delen met haar collega's. Dankzij Ria bleef de tuin, het groen, rondom de Zwanenhof ook mooi toen de Zwanenhof in de periode 2019-2021 even niet in bedrijf was.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel.

vrijwilligers die vrijwilligersprijs hebben ontvangen in de raadzaal