Vrijwilligers met vrijwilligersprijs

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Borne

08 december 2022
Nieuws

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Uitreiking donderdag 1 december

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In gemeente Borne zijn op donderdag 1 december de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Marieke Blom en wethouder Michael Geerdink.

Vrijwilligers

Martijn Weghorst
Martijn is 33 jaar en sinds 2018 vrijwilliger bij Wijkracht. Hij is ‘maatje’ voor mensen in de gemeente Borne die eenzaam zijn of gewoon een behoefte hebben aan een gezellig bezoekje of een luisterend oor. Ook helpt hij ouderen bij het invullen van (overheids-)formulieren en andere digitale zaken. Door zijn zenuwziekte (Dunne Vezel Neuropathie) is hij op jonge leeftijd afgekeurd en is hij rolstoelgebonden. Maar door zijn wilskracht om te vechten tegen deze ziekte, zit hij niet bij de pakken neer. Ondanks zijn constante pijn, zet hij de mensen die het nodig hebben op de eerste plek en laat hij ze weer lachen. Martijn is opgegeven door zijn zus, die super trots op hem is.

Dini Kokenberg
Dini is door haar schoonzus genomineerd. Die schrijft het volgende: ‘In 2013 kreeg mijn man longkanker en na een aantal behandelingen kregen we in augustus 2015 te horen dat hij uitbehandeld was.’ Dini nam verlof op om hen te helpen. Ze zei altijd: als het eten en de was maar doorgaan. Ze heeft hen na het overlijden ook erg goed geholpen. ‘Ik kan zelf niet veel door een vorm van reuma maar Dini hielp en helpt me met alles. In die periode kreeg ze ook nog haar ontslag, maar Dini zat niet bij de pakken neer. Ze ging bij Floralia in de tuinen helpen. Ook ging ze elke maandag en dinsdag 2 oudere mensen bezoeken. Ook de kapel in het Dijkhuis kan zaterdags op haar rekenen. Ze haalt de mensen van de afdeling zodat ze de heilige mis kunnen bijwonen en brengt ze na de mis weer terug naar de afdeling en/of kamer.’

Daarnaast is Dini gastvrouw bij het mantelzorgcafé. Door omstandigheden moest ze stoppen bij Floralia, maar ze vond al gauw weer een andere invulling. Ze gaat 2x per maand mee als begeleidster bij de rolstoelwandelgroep. En ze blijft haar schoonzus helpen met het verzorgen van haar huis. Volgens haar schoonzus is Dini iemand die het allemaal maar heel normaal vindt wat ze doet.

Bart Freriks
Bart is oud schooldirecteur en jeugdvoorzitter bij RKSV NEO. Dit doet hij al geruime tijd en sinds kort heeft hij er een taak bijgenomen: Oekraïense vluchtelingen begeleiden naar sport. Deze taak vervult hij enthousiast namens alle sportverenigingen uit Borne. Bart heeft er voor gezorgd dat de Oekraïense kinderen mee hebben gedaan aan de Koningsspelen in Borne in april van dit jaar. Verder heeft hij in samenwerking met sportverenigingen clinics bij Maria Mediatrix georganiseerd. Bart is opgegeven door collega Jurgen Schiphorst van Borne Sport omdat hij ‘ontzettend goed werk verricht’. 

Vrijwilligers Hertenkamp Borne
Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.
Het hertenkamp Borne heeft walibi’s, alpaca's, herten, kippen, schapen en vogelkooi. Het geheel wordt door buurtbewoners onderhouden en beheerd. Bert doet dagelijkse verzorging van de dieren. Mevrouw Roek is de coördinator. Er is een appgroep die oproepbaar zijn voor het doen van schoonmaak en onderhoud klussen en een waarnemers appgroep als Bert met vakantie is. Tijdens NL doet wordt er met veel meer buren een grote klus aangepakt, dit jaar het opknappen van het schapenhok.

Het is een echt buurtinitiatief dat veel bezoekers trekt. Ze zijn genomineerd door de vorige prijswinnaar groene vrijwilligers 2021.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.