Enveloppen door een brievenbus

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

17 januari 2023
Nieuws

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag vam GBTwente in opdracht van gemeente Borne.

Wist u dat GBTwente de belastingtaak voor gemeente Borne uitvoert?

GBTwente zorgt ervoor dat iedereen die belastingen moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt GBTwente ook. U vindt zo veel mogelijk belastingen van gemeente Borne op één aanslagbiljet. zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in gemeente Borne.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op de website van GBTwenteexterne-link-icoon vindt u antwoord op veelgestelde vragenexterne-link-icoon en het digitaal loket Mijn GBTwenteexterne-link-icoon. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met GBTwente via 14074 . De contactgegevens staan ook op de aanslag vermeld.

Hoe zit het met de WOZ-waarde?

GBTwente zorgt ervoor dat iedereen die belastingen moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt GBTwente ook. Hoe zij dat doen? Taxateurs werken bij GBTwente met modellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Kijk dan op de website van GBTwenteexterne-link-icoon.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met GBTwente via 14074. Liever schriftelijk? Kijk dan op de website van GBTwenteexterne-link-icoon voor alle contactmogelijkheden.