Daling gemiddelde elektriciteits- en aardgasverbruik 2022 t.o.v. 2021

28 december 2023
Nieuws

Het gemiddelde elektriciteits- en aardgasverbruik in 2022 t.o.v. 2021 in Borne is gedaald. Dit is berekend door het CBS dat deze cijfers recent bekend heeft gemaakt. Zo was het elektriciteitsverbruik in 2022 van koopwoningen 3.250 kwh. Dat is een daling van 6% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gemiddelde aardgasverbruik in 2022 laat een nog grotere daling zien. Het verbruik was toen gemiddeld 1.460 m3; een daling van maar liefst 13% t.o.v. 2021. Op dit resultaat mogen we als inwoners van Borne trots op zijn! Borne heeft daarmee ook nog eens de sterkste daling in de regio.

De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen waardoor veel huishoudens bewust energiebesparende maatregelen hebben genomen. Bijvoorbeeld door de thermostaat 1 of 2 graden lager te zeggen.  De acties van DiBo en de gemeente zoals het Energieloket, de Energiecoaches, de collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatiemateriaal hebben zeker ook positief bijgedragen aan deze dalingen in elektriciteits- en aardgasverbruik