gemeentehuis borne

Cultuurnota ‘Meedoen is de kunst 2024+’ vastgesteld

23 april 2024
Nieuws

De gemeenteraad heeft de cultuurnota ‘Meedoen is de kunst 2024+’ vastgesteld. Het verschil met de vorige cultuuragenda is dat kunst en cultuur niet meer op zichzelf staan. Kunst en cultuur hangt samen met de andere domeinen: sociaal domein, duurzaamheid, fysieke leefomgeving en veiligheid. Die verbinding is beschreven in zes programmalijnen. Aan deze programmalijnen koppelt de gemeente verschillende acties. De acties worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit is een plan waarin staat welke acties de gemeente uitvoert om de doelen te bereiken. Het doel van de nieuwe cultuurnota is dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan kunst en cultuur in onze gemeente. Kunst- en cultuurdeelname verrijkt, het verrijkt ons als mens, maar ook samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen, hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen ontspannen. De gemeente wil het uitvoeringsprogramma voor 2024 en verder, in 2024 vaststellen. 

U leest de cultuurnota ‘Meedoen is de kunst 2024+’ hieronder.