Verschillende sporters naast elkaar op een bankje

Criminele ondermijning bij sportclubs

08 maart 2023
Nieuws

Criminele inmenging in de amateursport doet zich voor in heel Nederland. In 2020 wees landelijk onderzoek uit dat één op de acht amateursportverenigingen destijds te maken had met signalen van criminele inmenging. Dit kan voorkomen bij alle verenigingen, onder andere balsporten, paardensport, vechtsporten en denksporten.

Ondermijning in de amateursport

Sommige sportverenigingen hebben een grotere kans om te maken te krijgen met criminele inmenging dan andere. Sportverenigingen zijn kwetsbaarder voor criminele inmenging als ze financieel in zwaar weer verkeren, in een buurt liggen met relatief veel drugs- en wapendelicten, sterk competitief (in plaats van recreatief) ingesteld zijn, beschikken over een eigen kantine of sportaccommodatie en/of een businessclub(klimaat) hebben. Ook als een vereniging regelmatig aandacht krijgt in de lokale media, veel bestuurswisselingen ervaart, activiteiten organiseert voor mensen die geen lid zijn, gebruikmaakt van (vormen van) crowdfunding, of haar eigen gebouwen beschikbaar stelt voor niet-leden, is er een verhoogde kans op het ervaren van signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging.

Criminele inmenging in de amateursport kan leiden tot oneerlijke concurrentie; als je op een oneerlijke manier veel geld in een sportclub pompt kun je betere spelers aantrekken. Daarnaast kunnen criminelen de clubs gebruiken voor zaken zoals ontmoetingen, witwassen, opslag van drugs en matchfixing.

Signalen

De meest voorkomende signalen van criminele inmenging in de amateursport zijn:

  • Verdachte personen met (vermoedelijk) criminele connecties die op de vereniging rondhangen maar geen lid zijn.
  • Bedreigingen richting het bestuur, vrijwilligers of leden.
  • Een sponsor of donateur die anoniem wil blijven (en wellicht afhaakt als dat niet kan).
  • Een sponsor of donateur die alleen contant wil betalen (en wellicht afhaakt als dat niet kan).
  • Roddels dat een sponsor of donateur geld verdient met criminele activiteiten.

Criminele ondermijning in Borne

In gemeente Borne hebben we tot nu toe geen signalen van criminele activiteiten bij sportclubs. Dit betekent niet dat het niet voorkomt. Zie jij signalen van criminele inmenging of heb je twijfels bij een bepaalde gang van zaken bij een club of vereniging? Meld dit dan via de onderstaande mogelijkheden:

Vermoedens melden

De meldingsbereidheid van verenigingen die worstelen met criminele inmenging is laag. Dit komt vooral door de angst van verenigingen dat zij de controle verliezen of imagoschade leiden. Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om criminele inmenging tegen te gaan. De meeste maatregelen richten zich op het afschrikken van criminele weldoeners of het uitvoeren van controles om te zien of de financiën op een transparante wijze worden verantwoord. Daarnaast investeren partijen, zoals NOC*NSF, gemeenten en sportbonden, in het informeren van de verenigingsbestuurders over de keerzijde van criminele inmenging.

Meer informatie over criminele inmenging in de amateursport is te vinden op de website van het CCV.externe-link-icoon

Het RIEC heeft tevens een handreiking voor sportbestuurders met meer informatie en tips over criminele inmenging bij amateursportclubs. Deze handreiking is hieronder te downloaden.

Dit artikel is geplaatst in het kader van de Week tegen de Ondermijning.