Gemeentehuis

Concept Warmteprogramma Borne ter inzage

06 juli 2023
Nieuws

Concept Warmteprogramma Borne ter inzage 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept Warmteprogramma Borne ter inzage ligt. Het concept Warmteprogramma betreft een actualisatie van de Transitie Visie Warmte die eerder in 2021 als integraal onderdeel van de Energievisie Borne door de gemeenteraad is vastgesteld.

In het Warmteprogramma worden de beschikbare en geschikte duurzame warmteopties op wijk- en dorpsniveau beschreven. In de actualisatie is meer kwantitatieve informatie met betrekking tot de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de duurzame warmteopties opgenomen.

Inloopbijeenkomst

Heeft u vragen over het Concept Warmteprogramma? Deze kunt u stellen op de inloopavond op 17 juli van 19.00 – 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Ter inzage

Iedereen die dat wil kan tot en met 25 augustus 2023 het Concept Warmteprogramma Borne inzien. Het document kunt u hieronder lezen. Het programma is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden en belangstellenden een zienswijze met betrekking tot het Concept Warmteprogramma Borne indienen. Deze zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 23 augustus 2023 een afspraak te maken met Marcel Wielinga. Hij is te bereiken op m.wielinga@borne.nl.

Tijdig ingediende zienswijzen worden betrokken bij het uitwerken naar de definitieve versie van het Warmteprogramma Borne. Deze zal rond november 2023 door de gemeenteraad van Borne worden vastgesteld.