College vraagt Raad in te stemmen met aanvullend krediet Huis van Borne

20 maart 2024
Persbericht

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het Huis van Borne. Daarmee kan het Huis van Borne in de zomer van volgend jaar opgeleverd worden. Na zorgvuldige beraadslaging besloot de gemeenteraad op 20 april 2021 te gaan voor scenario vijf, variant B-Samenwonen met het Kulturhus. Een belangrijk argument voor deze keuze kwam voort uit de opvatting dat het grootschalig verbouwen van het huidige gemeentehuis of zelfs nieuwbouw ervan, niet past bij de schaal en de identiteit van gemeente Borne. Daarnaast biedt deze variant de unieke kans om een integraal dienstverleningsconcept te realiseren samen met het Kulturhus.

Huis van Borne

Gemeente Borne streeft naar een aantrekkelijk huis voor de Bornse samenleving, waar men
laagdrempelig gebruik kan maken van de gemeentelijke dienstverlening en alle andere mogelijkheden op het gebied van educatie, kunst, cultuur, veiligheid, zorg, wonen en ontspanning. De nieuwe raadzaal vormt het hart van de lokale democratie, maar is ook voor andere doeleinden te gebruiken. Door te verduurzamen en circulair te bouwen, houdt de gemeente zo goed mogelijk rekening met de directe omgeving. Ook zijn de nieuwe bouwdelen energieneutraal, goed voor biodiversiteit, zuinig watergebruik en het voorkomen van hittestress.

Inwoners centraal

Binnen het Huis van Borne staan de inwoners centraal. Door de samenwerking met het Kulturhus en andere sociaal-maatschappelijke partners, kunnen inwoners van gemeente Borne straks op één plek terecht. Om dit kracht bij te zetten, zal de inrichting van het sociaal-maatschappelijk plein passen bij het laagdrempelige karakter van het huidige Kulturhus. Directeur Frank Droste van het Kulturhus is positief over het Huis van Borne: “Als Kulturhus hebben we de afgelopen jaren laten zien dat we toegankelijk zijn voor de inwoners van Borne. En dat blijft zo. Samen met de gemeente en de andere partners geven we straks invulling aan het Huis van Borne. Het Kulturhus zoals Borne dat kent blijft dan ook gewoon bestaan en zit straks in het Huis van Borne.”

Goedkoopste oplossing

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de aanbesteding van de bouw van het Huis van Borne. De winnende inschrijving was uiteindelijk lager dan vooraf verwacht. Wethouder David Vermorken: “De afgelopen drie jaar is er veel gebeurd in de wereld. Door corona en de oorlog in Oekraïne, zijn de kosten in de bouw ook enorm toegenomen. De prijs die uit de aanbesteding kwam viel uiteindelijk mee.”

Samen met de bouw van de nieuwe onderdelen van het Huis van Borne, vindt er ook groot onderhoud plaats aan het Kulturhus. Ook dat levert kostenbesparingen op. Mede daardoor is het nu mogelijk om het Huis van Borne te realiseren binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke begroting, zonder dat dit een negatieve impact heeft op andere projecten of de dienstverlening aan onze inwoners. “Het langer blijven zitten in het huidige gemeentehuis, zonder iets te doen aan de verdere verduurzaming of de noodzakelijke verbeteringen van dat pand, is duurder dan volgend jaar verhuizen naar het Huis van Borne”, aldus wethouder Vermorken.

Koetshuisje blijft behouden voor de Kunst in Borne

Het Koetshuisje blijft behouden voor de Kunst in Borne. Samen met de nieuwe makersruimte die in de bibliotheek komt, is er straks meer ruimte voor kunst in het Huis van Borne. Het Kulturhus krijgt in de prestatieafspraken met de gemeente expliciet de opdracht om lokale kunst te stimuleren. Wethouder Martin Velten (Cultuur): “Ik ben blij dat het Koetshuisje behouden blijft voor de Kunst in Borne. Met de makersruimte en het gerenoveerde Koetshuisje ontstaat er straks meer ruimte voor lokale kunstenaars en stichtingen en initiatieven die zich daarmee bezig houden om te exposeren en om hun creativiteit tot volle bloei te laten komen. Dit sluit mooi aan bij de nieuwe Cultuurnota.”