Sportcentrum Borne-West

College presenteert oplossing voor sport- en kindcentrum in Borne-West

15 juni 2023
Nieuws

Het college van B&W heeft afgelopen maart, het op dat moment voorliggende plan voor het sportpark ’t Wooldrik gestopt. De onzekerheden met betrekking tot de realisatie van de toen voorgestelde bouw werden door het college als maatschappelijk onverantwoord bestempeld. De gemeenteraad was het daar mee eens. Gelijktijdig heeft het college toegezegd op korte termijn, nog vóór de zomer, te komen met een voorstel waarin de geconstateerde onzekerheden worden weggenomen. Op basis daarvan is dit nieuwe plan ontwikkeld. Ook daarin komen de wensen vanuit de sportverenigingen, het onderwijs en de kinderopvang tot hun recht.

Wethouder Vermorken: ‘We zijn, na het moeilijke besluit afgelopen maart, direct aan de slag gegaan om snel een goede oplossing te vinden voor de korte en de lange termijn. Met dit voorliggende plan denken we goed te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften in Borne-West op het gebied van sport en onderwijs. Daarbij hebben we gekozen voor een scenario waarin we de risico’s zo laag mogelijk houden en waarin we tegelijkertijd kritisch zijn op besteding van het geld dat we als gemeente uitgeven.’

Voor het sportcomplex doet het college het voorstel, te kiezen voor een gebouw met een efficiënt en geoptimaliseerd ontwerp. Het gaat dan om een sportaccommodatie, met een effectieve, flexibele en praktische indeling. Zo kunnen meerdere klassen of verenigingen gelijktijdig sporten.

Het sportcafé komt op een centrale plek in het gebouw, met uitzicht naar binnen en naar buiten. Daarnaast omvat het plan ook een indoor beachhal. Tevens vinden dansen, vechtsporten en de fysio onderdak in het toekomstige gebouw. Het zwembad wordt in dit voorstel een zelfstandig functionerend gebouw.

Gemeente houdt de regie

De gemeente houdt de regie tijdens het vervolgproces van ontwerpen en bouwen. Op die manier beheerst de gemeente de keuzes en kosten die tijdens de opeenvolgende fases moeten worden gemaakt. De raad wordt eens per kwartaal geïnformeerd.

Nieuw kindcentrum op locatie Jan Ligthartschool

Aan de Anemoon, de vertrouwde locatie van de Jan Ligthartschool, komt een nieuw kindcentrum. Hierin vinden de Jan Ligthartschool, basisschool ‘t Oldhof, kinderopvang ‘Duimelot’ en de ‘Samen naar school’-klas van de Stichting ‘Kids Vooruit’ en Brigantijn, een nieuw onderkomen. Stichting Brigantijn treedt op als ‘bouwheer’ voor dit deel van het project. Door te kiezen voor de locatie van de huidige Jan Ligthartschool wordt voorkomen dat er een bestemmingsplanprocedure nodig is voor de nieuwbouw van de school, met de daaraan verbonden risico’s. Dit betekent ook dat er geen (versnelde) woningbouw plaatsvindt op deze locatie.

Voorzitter Stichting Brigantijn, Ralf Dwars: ‘We zijn blij dat we als bouwheer de regie zelf in handen krijgen op de huidige locatie Jan Ligthart. We zijn dan ook dankbaar dat er een haalbaar initiatief op tafel ligt waarbij we als onderwijs, kinderopvang en Stichting Kids Vooruit, aan de slag kunnen met een toekomstig perspectief dat mogelijkheden biedt om een funderende plek te creëren ten gunste van de ontwikkelingen van kinderen. Samen met de partners, buurt en de gemeente pakken we het traject verder op.’