Centrum Borne

Centrumplan

In Borne wordt gewerkt aan de vernieuwing van het kernwinkelgebied. Een compact centrum waar mensen uit Borne en van buiten Borne prettig kunnen verblijven en waar een gevarieerd aanbod is van winkels, horeca en dienstverlening. Het gebied wordt in fases aangepakt waarbij de gemeente projectmatig samenwerkt met de ondernemers en bewoners van het betreffende centrumdeel. Samen hebben zij hun grootste ambities samengevat in een top 5.

  1. Samen een mooi product maken: gemeente zorgt voor de herinrichting van de openbare ruimtes. Eigenaren/ondernemers investeren in herontwikkeling van locaties of het opwaarderen van de uitstraling van panden.
  2. Goede doorstroming naar winkels en voorzieningen realiseren: brede trottoirs, logische aanvoer naar parkeerterreinen en Bornsche Maten krijgt een goede infrastructurele verbinding met het centrum van Borne.
  3. Uitnodigende uitstraling bevorderen: veel groen, levendige pleinen, vernieuwde gevels.
  4. Ontspanning stimuleren: gezellige terrassen door meer ‘daghoreca’, zoals grand cafés en lunchrooms.
  5. Borne onderscheidend: winkelaanbod, ligging, mooie nieuwbouw en veel groen.