Twee mannen aan het carbidschieten

Carbid meldplicht

28 november 2023
Nieuws

In gemeente Borne gelden er regels voor het schieten van Carbid. 

Het schieten van carbid binnen de bebouwde kom is alleen toegestaan van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02:00 uur mits:

 • Daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 1 liter;
 • Daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene, die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

 Het schieten van carbid buiten de bebouwde kom is alleen toegestaan van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02:00 uur mits:

 • Daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
 • Daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene, die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
 • Degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
 • De plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen: 1º. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing; 2º. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg; 3º. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • Wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;
 • Het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
 • Er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten;
 • Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
 • Binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
 • De bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
 • Het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
 • Teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht.

 Neem de verantwoordelijkheid en houd je aan de regels!