Afbeelding De Veste

Buurtbemiddeling

Ergernissen bij bewoners beginnen vaak met kleine irritaties en deze kunnen na verloop van tijd uitgroeien tot fikse burenruzies.

Geluid, rommel/troep, parkeeroverlast, pesterijen, tuin of buiten problemen kunnen leiden tot onenigheid tussen buren. Maak irritaties bespreekbaar om te voorkomen dat ergernissen oplopen. Probeer het zelf op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan.

Het kan natuurlijk gebeuren dat u er samen niet uit komt of dat gedrag slechts tijdelijk verandert. In dat geval kan buurtbemiddeling worden ingezet. Met de inzet van buurtbemiddeling kunt u de relatie met uw buren zelf een duwtje in de goede richting geven. Hierbij wordt u dan ondersteund door getrainde vrijwilligers. Het is gratis en gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling? Neem contact op met de coördinator buurtbemiddeling via telefoonnummer 06 – 14 13 29 47 of per mail via buurtbemiddeling@wijkracht.nl.

Eerst nog wat meer weten? Bekijk de video op Youtubeexterne-link-icoon.