Gemeentehuis

Burgerservicenummer

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch.

Met het burgerservicenummer (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken gebruik van het burgerservicenummer.

Woont u niet in Nederland? U kunt zich laten inschrijven als niet-ingezetene bij het RNI-loket bij de gemeente Almeloexterne-link-icoon. U krijgt dan een burgerservicenummer.