Gemeentehuis

Burgemeester (Jan) Pierik

J.H.R. (Jan) Pierik

Programma Onderdelen in de portefeuille Met uitzondering van
1. Wonen en leven 1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Begraafplaatsen en crematoria)  
  1.3. Mobiliteit en infrastructuur (Externe veiligheid spoor)  
3. Inclusieve samenleving 3.1. Voorziening en ondersteuning (Hospice)  
  3.3 Inburgering en vluchtelingen Inburgering statushouders (Martin Velten)
4. Bestuur en samenleving 4.1. Bestuur

Control (David Vermorken)

  4.3. Dienstverlening en digitalisering  
  4.4. Veiligheid en openbare orde

 

  4.5. Vergunningsverlening, toezicht en handhaving

Vergunningsverlening openbare ruimte en mobiliteit (David Vermorken)

Vergunningverlening RO en bouwen (Martin Velten)

 

Programma's, projecten en dossiers

  • Programma Bestuur en Samenleving
  • Project Huis van Borne (organisatie)
  • Dossier Hospice

Nevenfuncties 

Organisatie Functie Vergoeding
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente Lid
Pfh GHOR
Nee
Beleidsadviescommissie GHOR Veiligheidsberaad Lid Nee
Algemeen Bestuur Districtlijk Veiligheidsoverleg Twente Lid
Pfh Jeugdcriminaliteit
Nee
Regionale Stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf Lid Nee
Gezagsdriehoek basisteam Politie Midden Twente Lid Nee

Algemeen Bestuur Veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland

Lid Nee
Twentse Regietafel Asiel Lid Nee

Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Lid
Voorzitter
Nee

Bestuurlijk overleg Sociaal economische Structuurversterking Twente

Lid Nee

Aandeelhoudersvergaderingen (eigenaarsrol / AvA) Wadinko / NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Plv. lid Nee
Lokaal Overleg Voorzitter Nee
ALV VNG Lid Nee
Commissie Informatievoorziening VNG-Overijssel Lid Nee
GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Plv. lid Nee
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne    

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Organisatie Functie Vergoeding
Museum Bussemakershuis Voorzitter RvA Nee
St. Wensambulance Oost-Nederland Lid Comité van Aanbeveling Nee