Gemeentehuis

Burgemeester (Jan) Pierik

J.H.R. (Jan) Pierik

ProgrammaOnderdelen in de portefeuilleMet uitzondering van
1. Wonen en leven1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Begraafplaatsen en crematoria)
1.3. Mobiliteit en infrastructuur (Externe veiligheid spoor)
3. Inclusieve samenleving3.1. Voorziening en ondersteuning (Hospice)
3.3 Inburgering en vluchtelingenInburgering statushouders (Arthur Lammers)
4. Bestuur en samenleving4.1. BestuurControl (David Vermorken)
4.3. Dienstverlening en digitalisering
4.4. Veiligheid en openbare orde
4.5. Vergunningsverlening, toezicht en handhaving

Vergunningsverlening openbare ruimte en mobiliteit (David Vermorken)

Vergunningverlening RO en bouwen (Arthur Lammers)

Programma's, projecten en dossiers

  • Programma Bestuur en Samenleving
  • Project Huis van Borne (organisatie)
  • Dossier Hospice

Nevenfuncties 

OrganisatieFunctieVergoeding
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio TwenteLid
Pfh GHOR
Nee
Beleidsadviescommissie GHOR VeiligheidsberaadLidNee
Algemeen Bestuur Districtlijk Veiligheidsoverleg TwenteLid
Pfh Jeugdcriminaliteit
Nee
Regionale Stuurgroep Zorg, Veiligheid en StrafLidNee
Gezagsdriehoek basisteam Politie Midden TwenteLidNee

Algemeen Bestuur Veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland

LidNee
Twentse Regietafel AsielLidNee

Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Lid
Voorzitter
Nee

Bestuurlijk overleg Sociaal economische Structuurversterking Twente

LidNee

Aandeelhoudersvergaderingen (eigenaarsrol / AvA) Wadinko / NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Plv. lidNee
Lokaal OverlegVoorzitterNee
ALV VNGLidNee
Commissie Informatievoorziening VNG-OverijsselLidNee
GR Gemeentelijk Belastingkantoor TwentePlv. lidNee
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne

Nevenfuncties op persoonlijke titel

OrganisatieFunctieVergoeding
Museum BussemakershuisVoorzitter RvANee
St. Wensambulance Oost-NederlandLid Comité van AanbevelingNee