Gemeentehuis

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs.

Niet rijden tot u het nieuwe rijbewijs hebt

Bij de aanvraag moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij de RDW navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

Hoe lang duurt het

Het omwisselen duurt in totaal ongeveer 2 tot 4 weken. U krijgt een brief van de RDW wanneer u uw rijbewijs kunt ophalen. In vakantieperiodes of door onvoorziene omstandigheden kan het langer duren. U moet uw rijbewijs persoonlijk ophalen bij de Publieksbalie waar u de aanvraag hebt gedaan. Daarvoor hebt u 3 maanden de tijd. Daarna is het rijbewijs officieel ongeldig en wordt het vernietigd.

Buitenlands rijbewijs verplicht inleveren

U moet uw buitenlandse rijbewijs inleveren als u het wilt omwisselen. U kunt het niet terugkrijgen. De gemeente stuurt uw buitenlandse rijbewijs naar de RDW. De RDW stuurt het rijbewijs terug naar het land dat het heeft afgegeven.

Voorwaarden

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

  • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • u beschikt over een geldige verblijfstitel.
  • uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of één van de volgende landen: Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling
  • het rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Kosten

Het omwisselen van een rijbewijs kost € 51,10.

Aanvraag

Voor de omwisseling van het rijbewijs moet u het volgende meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie 'Pasfoto, richtlijnen')
  • eventueel een Verklaring van Geschiktheid
  • uw pinpas of voldoende geld

Voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs neemt u ook uw geldige buitenlandse rijbewijs mee.

Voor het omwisselen van een militair of buitenlands rijbewijs kan het CBR vragen om een zogeheten Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring). U kunt deze aanvragen via het CBR, zie hiervoor de knop links op het scherm. De kosten voor een Gezondheidsverklaring bedragen € 37,80.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de RDWexterne-link-icoon.