Bruto Twents Geluk

14 juni 2023
Nieuws

In Twente werken het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de 14 Twentse gemeenten binnen de Twente Board nauw samen om van Twente een regio te maken met een goede economie, mooie banen en voldoende opleidingskansen. Want een fijne plek om te wonen, te werken en de ruimte te hebben om jezelf te ontwikkelen vergroten de kans op geluk. Om te weten wat die samenwerking oplevert, wordt het geluk in Twente jaarlijks in de eerste helft van juni gemeten via het onderzoek naar Brede Welvaart door RaboResearch.

Het is weer zover; de digitale enquête over de Brede Welvaart op 11 thema’s onderzocht hoe gelukkig inwoners van Twente zich voelen staat online. ‘Dit gezamenlijke geluk noemen we het Bruto Twents Geluk’, vertelt Victor-Jan Leurs, directeur van Twente Board. De elf thema’s die worden onderzocht zijn Inkomen, Baanzekerheid, Persoonlijke ontwikkeling, Gezondheid, Werk-privébalans, Sociale contacten, Maatschappelijke betrokkenheid, Subjectief welzijn, Huisvesting, Veiligheid en Milieu. Geluk gaat dus voor een belangrijk deel over dingen in de dagelijkse leefomgeving van mensen. Mensen die zich tevreden of zelfs gelukkig voelen, presteren beter zowel in hun werk als in hun sociale leven. Twente Board wil daarom in de komende jaren met zoveel mogelijk partijen in Twente werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Het geluk van iedereen. 

‘De uitkomsten van dit onderzoek kunnen door iedereen gebruikt worden om op thema’s waarop lager wordt gescoord iets te vinden om de score te verbeteren’, zegt Leurs. ‘Zo kan een woningbouwcorporatie bijvoorbeeld iets doen op het gebied van wonen. Het onderwijs kan insteken op sociale contacten of persoonlijke ontwikkeling en een gemeente kan bijvoorbeeld iets doen aan veiligheid of milieu. Maar als je kijkt naar die 11 thema’s kunnen ook ondernemers, verenigingen of sportclubs hun steentje bijdragen. Bij het Bruto Twents Geluk gaat het er eigenlijk om, om steeds bij alles wat je doet erbij na te denken op welke manier je het geluk van je klanten, leden of inwoners groter wordt.’

In 2022 werd de het Bruto Twents Geluk voor het eerst gemeten. Met een totaalscore van een 7,1 blijken Tukkers best gelukkig. Daarnaast werd er voor iedere gemeente apart ook een cijfer berekend. ‘De gemeente Borne ligt met een 7,3 iets boven het Twentse gemiddelde’, zegt Leurs. ‘Op de thema’s veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid haalde Borne respectievelijk een 8,9, een 6,4 en 7,5 haalde. Dat is best goed. Op het thema werk-privé-balans scoort Borne met een 6,1 het laagst. Dat laatste lijkt dus een onderwerp waarop nog wel wat verbetering mogelijk is. Dat kan ook weer op allerlei manieren en in allerlei samenwerkingsverbanden worden opgepakt.’

Het onderzoek naar het Bruto Twents Geluk wordt gehouden van 9 t/m 26 juni. Hoe meer inwoners van Twente hieraan deelnemen, des te beter de uitkomst. ‘Meedoen is een kleine moeite, maar levert veel op voor Twente’, promoot Leurs. Het onderzoek is hier te vinden.externe-link-icoon