Gemeentehuis 1

(Brom)fiets kwijt?

Verkeerd gestalde (brom)fietsen

Fietsen of bromfietsen die zodanig gestald zijn dat deze een gevaar opleveren, worden verwijderd door een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa).

Alle (brom-)fietsen die bij het station buiten de stalling zijn gestald, vormen per definitie een gevaar voor een goede doorstroming van de grote aantallen mensen die dit terrein dagelijks passeren. Deze fietsen worden per direct en zonder waarschuwing  verwijderd.

Verkeerd gestalde (brom)fietsen die geen direct gevaar opleveren worden gemerkt met een label. Hierop staat de melding dat het voertuig binnen 24 uur moeten worden weggehaald of op een juiste wijze moet worden gestald. Volgt hierop geen reactie dan volgt de procedure die ook geldt voor gevaarlijk gestalde (brom)fietsen.

Fiets ophalen bij Kringloop
Tegen betaling van €22,50 plus €1,- per bewaardag kunt u uw fiets ophalen bij de Kringloop, Ambachtstraat 26 .

Verwijderde (brom)fietsen worden maximaal 13 weken bewaard.

(Brom)fietswrakken

Ingevolge de APV is het verboden een wrak op een voor het publiek toegankelijke plaats te parkeren. Een (brom)fietswrak vertoont gebreken en is zichtbaar niet meer goed bruikbaar.

Kringloop Borne verwijdert geregeld (brom)fietswrakken namens de gemeente Borne. 

Tot uiterlijk 2 weken na het verwijderen kunt u uw (brom)fietswrak ophalen bij de Kringloop Borne, Ambachtstraat 26.
Bij het afhalen van uw (brom)fiets dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, en dient u aannemelijk te maken dat de (brom)fiets aan u in eigendom toebehoort. Na betaling van de kosten voor het overbrengen en de stallingskosten krijgt u uw (brom)fiets mee.  

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Carolijn Vertegaal, juridisch beleidsmedewerker, via 074-2658636.