Bornse Dromen Dagen

Borne
25 mei 2023 - 11 juni 2023
Algemeen

In Borne werken we sinds kort aan het Bruto Borns Geluk niveau. Het doel? Ervoor zorgen dat inwoners van Borne zo gelukkig mogelijk zijn! De fysieke leefomgeving is vanzelfsprekend van invloed op het geluksniveau van de inwoners. Alles wat je om je heen ziet, voelt, ruikt, hoort en ervaart heeft namelijk invloed op jouw staat van zijn. De organisatie van de Bornse Dromen Dagen is daarom nieuwsgierig: hoe kunnen we ervoor zorgen dat Borne op het gebied van fysieke leefomgeving kan bijdragen aan het geluksniveau?

De Bornse Dromen Dagen
Om erachter te komen wat de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen nou echt gelukkig zou maken worden ze uitgenodigd om te dromen van hun ideale Borne. Tijdens de Bornse Dromen Dagen, die plaatsvinden van 25 mei tot en met 11 juni, gaan de ‘dromenvangers’ vervolgens graag de dialoog aan. De dromenvangers, bestaande uit liefhebbers van Borne en medewerkers van de gemeente Borne, zijn erg nieuwsgierig.

Wethouder Vermorken: “Met de Bornse Dromen Dagen stellen we inwoners van Borne, Hertme en Zenderen de vraag: hoe ziet het Borne van jouw dromen eruit vandaag? Met hun inbreng krijgen we wellicht creatieve en unieke ideeën die we zelf niet hadden bedacht. We willen weten wat de gedachtes onder de inwoners zijn. Dit geeft ons denkrichting en focus.”

Borns Dromen Festival
Op donderdag 25 mei zal de kick-off van De Bornse Dromen Dagen plaatsvinden in het Kulturhus en wel in de vorm van een informeel en gezellig (gratis) festival. Heel Borne, Hertme en Zenderen zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens het festival werken inwoners en enthousiaste dromenvangers samen aan het droomscenario. Naast het opvangen van dromen is er nog veel meer te doen. Op de Social Media kanalen van de Bornse Dromen Dagen en de website wordt binnenkort het programma van het festival gelanceerd. Het Borns Dromen Festival is te bezoeken tussen 16.00 en 21.00 uur.

Bornse Dromen Dagen Express
Inwoners die niet aanwezig kunnen zijn op het Borns Dromen Festival en toch graag hun dromen willen delen, kunnen een bezoek brengen aan de Bornse Dromen Dagen Express. De Express, in de vorm van een Volkswagen T1 Transporter, komt in de weken tussen 25 mei en 11 juni op diverse locaties in Borne, Hertme en Zenderen te staan. Ook daar staan de dromenvangers klaar om in gesprek te gaan met de Bornse inwoners en zo de dromen te vangen. De verschillende locaties worden zeer binnenkort bekend gemaakt. Houd ook daarvoor de kanalen van Bornse Dromen Dagen in de gaten.

Dromen van warmte: 1000 oranje dekens uitgedeeld
Om alvast inwoners letterlijk én figuurlijk warm te maken voor de Bornse Dromen Dagen zijn op Koningsdag 1000 (!) oranje fleecedekentjes uitgedeeld aan alle verkopers en bezoekers in het centrum. De dekens zijn warm ontvangen gezien de koude Koningsdagochtend.

Scholenwedstrijd De Kunst van het Dromen
Er is ook een beroep gedaan op de kinderlijke en kleurrijke fantasie van de Bornse jeugd. Voor de meivakantie zijn er 2.300 kleurplaten uitgedeeld en is aan alle kinderen uit alle groepen de vraag gesteld: hoe ziet het Borne van jouw dromen eruit? De jury kijkt uit naar alle inzendingen. Inleveren kan nog tot en met 17 mei. Indien de kleurplaat niet is ontvangen, kan de kleurplaat gedownload worden op de website van de Bornse Dromen Dagen (www.bornsedromendagen.nl). In de week van het Borns Dromen Festival zullen de genomineerden per school bekend worden gemaakt en op 25 mei zal de uitreiking plaatsvinden.

Aanleiding Bornse Dromen Dagen
In maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd: vanaf 1 januari 2024 moet in elke gemeente de Omgevingswet in werking treden. De nieuwe wet moet zorgen voor een samenhang in de aanpak van leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere én snellere besluitvorming. Gemeente Borne is daarom gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie en heeft de Bornse Dromen Dagen in het leven geroepen om inwoners van gemeente Borne uit te nodigen om te dromen over hun ideale Borne. De Omgevingsvisie zal bestaan uit negen verschillende thema’s: Centrum, Buitengebied, Cultureel Erfgoed, Wonen, Openbare Ruimte & Klimaat, Mobiliteit, Vrijetijdseconomie, Duurzaamheid en Economie.

De gemeente wil het liefst alle dromen laten uitkomen. Dit zal waarschijnlijk niet voor alle dromen lukken. Echter geeft de (unieke en creatieve) inbreng van de Bornse inwoners wel een belangrijke denkrichting en focus.