Wethouder Vermorken, G. Tenniglo en de heren Ten Hoor, Groenhuijzen en Gielians bij de uitreiking

Bornse Bijtjes voor BLOS

24 januari 2023
Nieuws

De heren Popke ten Hoor, Jan Groenhuijzen en Jan Gielians ontvingen tijdens het Sportgala 2022 een Borns Bijtje uit handen van wethouder David Vermorken (Sport). Met deze onderscheiding wordt de waardering uitgesproken voor hun grote inzet voor de Bornse gemeenschap. Alle drie waren zij lid van de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) die vanaf 1974 tot 31 december 2022 verantwoordelijk was voor het beleid en de uitvoering op sportgebied in gemeente Borne.

Wethouder David Vermorken: “De BLOS heeft enorm veel betekend voor de sport en het verenigingsleven in Borne. Borne heeft dankzij de inzet van de talloze vrijwilligers tijdens het bestaan van de BLOS een fantastische sportinfrastructuur, vitale verenigingen en een team enorm enthousiaste sportcoaches. Op het sportgala staan we in het bijzonder stil bij drie mensen die de afgelopen jaren enorm veel betekend hebben voor de sport in Borne: Popke ten Hoor, Jan Groenhuijzen en Jan Gielians.”

De heer (Popke) Ten Hoor

De heer Ten Hoor is in 2004 als AB-lid in de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) gekomen. Met zijn achtergrond als directeur van basisschool de Hooiberg kwam hij namens het onderwijs in de BLOS. In 2006 trad hij toe tot het DB en van 2007 tot 2017 was hij voorzitter. Popke was nauw betrokken bij de herstructurering van sportpark ’t Wooldrik. Overleggen tussen de voetbalverenigingen, GroenZwart en TV Smash wist hij in goede harmonie te voeren. Ook als het niet zo soepeltjes verliep, kreeg hij de neuzen weer dezelfde kant op. Hij heeft de betrokkenheid en de inbreng weten te vergroten van de diverse verenigingen.
Tot het einde van de BLOS is Popke als adviseur betrokken geweest. Een taak die hij rustig en behoedzaam vervulde. Hij is altijd scherp en geeft zuivere analyses met een heldere kijk op sport, de huidige maatschappij, jonge kinderen en de natuur.

De heer (Jan) Groenhuijzen

Sinds 2010 was de heer Groenhuijzen bij de AB-vergadering aanwezig. Toen als bestuurslid van BVV Borne waar hij ook penningmeester was. De BLOS heeft hem in 2013 gevraagd mee te denken over een begroting in verband met een verkenning naar een verzelfstandiging van de sport in Borne. Vanwege zijn financiële kennis heeft hij ook veel betekend voor de BLOS toen een bezuiniging nodig was op de sportbegroting. Jan weet moeilijke financiële overzichten en berekeningen voor iedereen begrijpelijk te maken.
In 2017 is hij door het college benoemd als lid van het dagelijks bestuur van de BLOS. Sindsdien is hij van grote betekenis geweest als het gaat om het opstellen van de exploitatiebegrotingen. De tomeloze inzet, heldere kijk en vooral zijn financiële kennis zijn voor de BLOS en dus ook voor de sport in Borne van onschatbare waarde.

De heer (Jan) Gielians

Voor de heer Gielians begon het BLOS-avontuur in 2005. Hij was voorzitter van korfbalvereniging GroenZwart (later de Jeu de Boules) en werd toen benoemd als bestuurslid van de BLOS. Hij is zowel door de binnen- als buitensport voorgedragen. In 2010 werd Jan secretaris van het dagelijks bestuur van de BLOS. Jan is iedere ochtend om 7.30 uur te vinden in het zwembad. Zijn betrokkenheid bij het onderhoud van het zwembad is voor hem dan ook al ruim tien jaar een vanzelfsprekendheid.
Kenmerkend voor Jan als bestuurder is dat hij de wensen en meningen van de sportverenigingen- en zeker ook van hemzelf- goed onder de aandacht weet te brengen. Een prachtig resultaat daarvan vond Jan de grote demonstratie in 2007 met alle buitensportverenigingen. Samen strijden voor een kunstgrasveld op het sportpark voor alle verenigingen. En dat lukte!
In 2017 volgde Jan, Popke ten Hoor op als voorzitter van het dagelijks bestuur. Er volgde een intensieve periode met de planning van project ’t Wooldrik, de renovatie van het zwembad en de ontwikkeling van BLOS naar Sportbedrijf. Jan heeft met een grote betrokkenheid sturing gegeven aan deze belangrijke ontwikkelingen. Tot de laatste AB-vergadering van 14 december jl. vervulde Jan zijn voorzittersrol met passie, nauwkeurigheid en bovenal duidelijkheid. Als voorzitter van de Adviescommissie Sport en Bewegen zal Jan ook de komende tijd nauw betrokken blijven bij de sport in Borne.

Bornse Bijtjes

Nu het sportbedrijf dit jaar van start zal gaan, is er na 48 jaar een einde gekomen aan de BLOS. De heren Ten Hoor, Groenhuijzen en Gielians zijn allen van grote betekenis geweest voor deze bestuurscommissie. Zij worden nu voor hun tomeloze inzet en de belangrijke bijdrage die zij hebben geleverd aan de sport in Borne beloond met een Borns Bijtje.