Afbeelding Twente ondersteboven

Bodemonderzoek laten doen

Bodemonderzoek laten doen

Hebt u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning?
Is er niets bekend over de bodemkwaliteit, dan kunt u de grond laten onderzoeken door een erkend onderzoeksbureau.

Verplicht bodemonderzoek

  • Als u gaat bouwen of verbouwen.
  • Als de gemeente vermoedt dat uw grond ernstig verontreinigd is.

Vrijwillig bodemonderzoek

  • Als u een stuk grond, een huis of bedrijfspand koopt of verkoopt en u wilt meer informatie over de staat van de grond.

Wanneer laten uitvoeren
Het bodemonderzoek dient te gebeuren voordat de definitieve toestemming tot het bouwen wordt gegeven en nadat eventuele sloopwerkzaamheden zijn voltooid. Er moet immers worden vermeden dat, ten gevolge van de sloop, alsnog een bodemverontreiniging optreedt die dan niet wordt gesignaleerd.

Resultaat
Het resultaat van het bodemonderzoek wordt door de gemeente beoordeeld (bodemonderzoek beoordeling). Is het onderzoek correct uitgevoerd en blijkt de bodem niet (zodanig) verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten, dan kan gebouwd worden.

Kosten

Voor bodemonderzoek beoordeling worden op basis van de legesverordening leges geheven.

Aanvraag

Het bodemonderzoek dient, samen met de aanvraag omgevingsvergunning, ingediend te worden via 'Omgevingsloket'.