Gemeentehuis

Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld kosten voor een dieet, bewindvoering of maaltijdvoorziening? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Daarvoor kijkt de gemeente naar uw draagkracht. Voor de berekening van uw draagkracht kijkt de gemeente naar:

  • de hoogte van uw inkomen;
  • de hoogte van uw vermogen.

Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals een auto en een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U mag een bepaald deel houden. Dat noemen we het vrij te laten vermogen.

Let op: u moet bijzondere bijstand altijd van tevoren aanvragen. Dat kan niet achteraf.

Aanvragen

Aanvragen bijzondere bijstand

Voor sommige kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen, voor andere kosten niet.
Via de website van gemeente Hengeloexterne-link-icoon kunt u zien of het zin heeft om een aanvraag te doen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om uw aanvraag digitaal te versturen.

Let op: Kosten die gemaakt zijn (en vallen onder de regels van bijzondere bijstand) dienen binnen 1 maand na het maken van de kosten, te worden ingediend.

Doet u de aanvraag liever niet digitaal? Vul het (ondertekende) aanvraagformulier voor bijzondere bijstand in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.  U kunt het (ondertekend) formulier met bewijstukken ook inleveren bij de informatiebalie van de gemeente Borne. Wij sturen het dan door naar gemeente Hengelo voor de afhandeling. U krijgt bericht van ons over de toekenning van de bijzondere bijstand. Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag? Loop dan binnen bij het Sociaal Husexterne-link-icoon