Gemeentehuis

Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heeft u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen. Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Dat is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Klik rechts in het menu op bijstandsuitkering zelfstandigen en lees hier meer over.

U krijgt alleen een uitkering als u zelf onvoldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld maar ook goederen. Zoals bijvoorbeeld een eigen huis.

Werk en inkomen voor Hengelo, Borne en Haaksbergen

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Zij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen uit voor mensen met een laag inkomen. De regelingen verschillen per gemeente.

Wie komt in aanmerking?

U hebt recht op een bijstandsuitkering als u:
-in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont;
-legaal in Nederland bent;
-geen recht hebt op een andere uitkering;
-onvoldoende inkomsten hebt;
-geen vermogen hebt boven het vrij te laten vermogen;
-geen recht hebt op studiefinanciering;
-niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit.

Vrij te laten vermogen
Voor een gezin en een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen (per 1-1-2024) € 15.150 en voor een alleenstaande € 7.575. Heeft u ook een eigen huis? Van de overwaarde van uw huis wordt maximaal € 63.900 buiten beschouwing gelaten. De overwaarde is de waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nlexterne-link-icoon. U hebt daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

Nadat u een uitkering hebt aangevraagd, nodigt Werk en Inkomen u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. Anders wordt uw uitkering niet in gang gezet. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kijken zij samen met u naar de mogelijkheden om snel (weer) betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, doen we er alles aan om die op korte termijn te benutten. Wanneer u zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen en niet genoeg geld hebt om van te leven, dan zet Werk en Inkomen de uitkeringsaanvraag in gang. Daarvoor is een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Neem dat dus mee naar de bijeenkomst.

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw aanvraag. Als wij meer gegevens van u nodig hebben, mogen we die termijn eenmaal met 8 weken verlengen.

In de praktijk krijgt u onze beslissing vaak al binnen 4 weken. Lukt dat een keer niet? Dan hebt u recht op een voorschot. Meer informatie vindt u op de pagina Voorschot en voorlopige voorziening.externe-link-icoon

Mijn werk & inkomen

Iedereen die een uitkering ontvangt van Werk en Inkomen Borne, Hengelo & Haaksbergenexterne-link-icoon kan gebruikmaken van MijnWerk&Inkomen. Daar kunt u digitaal gegevens inzien, aanvragen doen, wijzigingen doorgeven en opdrachten van uw klantmanager of contactpersoon inzien.

U kunt gebruikmaken van MijnWerk&Inkomen door via de site Mijn Hengelo in te loggen met uw DigiD. U komt vervolgens op MijnWerk&Inkomen waar u alle informatie vindt.

Uitbetaling

In de onderstaande tabel kunt u zien op welke data u de bijstandsuitkering ontvangt in 2023.

MaandDatum uitbetaling bijstand
Januari30-01-2024
Februari01-03-2024
Maart01-04-2024
April30-04-2024
Mei30-05-2024
Juni02-07-2024
Juli30-07-2024
Augustus30-08-2024
September01-10-2024
Oktober30-10-2024
November02-12-2024
December31-12-2024

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen
Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein
Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht bij de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein of  bij de informatie balie van de gemeente Borne.

Publieksplein (Stadskantoor)
Burg. van der Dussenplein 1, 7551EB Hengelo

Gemeente Borne
Rheineplein 1
7622AE  Borne

maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur
vrijdag van 8.30-12.30 uur

Telefoon: 14 074

Bijstandsuitkering zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Dat is geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wanneer kunt u beroep doen op bijstand zelfstandigen?

U kunt een beroep doen op de Bbz als u:

  • vanuit een werkloosheidssituatie een levensvatbaar bedrijf wilt beginnen,
  • een levensvatbaar bedrijf hebt dat tijdelijk financiële problemen heeft,
  • uw bedrijf wilt beëindigen,
  • een zelfstandige bent geboren voor 1 januari 1960 (maar nog niet pensioengerechtigd) en geringe bedrijfsresultaten hebt.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

Er zijn twee soorten uitkeringen voor zelfstandigen het bedrijfskrediet en een periodieke uitkering. Een bedrijfskrediet is een rentedragende geldlening tegen 8% rente. De periodieke uitkering is een aanvulling tot aan de bijstandsnorm en is beperkt tot maximaal zes maanden. Soms is verlenging van die periode mogelijk. Bij startende ondernemers is een combinatie van krediet en uitkering mogelijk.

Voorwaarden bijstand zelfstandigen

U komt in aanmerking voor een Bbz-uitkering als u:

  • tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent,
  • in Nederland woont en uw bedrijfsactiviteiten ook in Nederland uitvoert,
  • voldoet aan de wettelijke eisen die voor uw bedrijf gelden,
  • de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en de financiële risico's,
  • minimaal 1225 uur per jaar voor het bedrijf werkt,
  • voor uw levensonderhoud afhankelijk bent van de inkomsten van het bedrijf (samen met uw eventuele partner).

Daarnaast gelden per doelgroep nog specifieke voorwaarden. Het ROZ kan u daarover meer informatie geven.

Aanvraag bijstand zelfstandigen

Voor het aanvragen van een uitkering kunt u contact opnemen met het ROZ, Enschedesestraat 164, 7552 CL in Hengelo, tel. (074) 24 15 100, email info@ROZgroep.nl. Meer informatie vindt u op www.rozgroep.nlexterne-link-icoon