Voorkant Zwanenhof

Bewijs van Nederlanderschap

Aanvraag

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur).
Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse identiteit aantonen.

Voor een bewijs van Nederlanderschap heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen nodig. Via de knop rechts op dit scherm kunt u een Uittreksel BRP aanvragen.

Kosten

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 10,40. U moet zich bij het aanvragen legitimeren.