Om direct naar alle publicaties van de gemeente Borne te gaan, gaat u naar https://www.officielebekendmakingen.nl/. Vul de zoekterm 'Gemeente Borne' met het betreffende onderwerp/document in en u krijgt de publicatie naar voren. Bij de publicatie zelf kunt u via 'overige overheidsinformatie' meer informatie krijgen over het betreffende onderwerp /document.

Gemeentelijke publicaties liever per mail ontvangen?
Via de attenderingsservice op https://www.overheid.nl/ kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice. Doorloop de stappen en vul uw gegevens in. U kunt het type bericht instellen en van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen. U krijgt dan een groot deel van de besluiten uit uw directe omgeving per e-mail.

Selectie van bekendmakingen
Hieronder hebben wij voor u een selectie gemaakt van een aantal soorten bekendmakingen. Het is dus geen compleet overzicht. Door op de link te klikken vindt u direct de bekendmakingen en hoeft u zelf geen zoektermen in te vullen op de site.

Let op: de gemaakte selectie is slechts een hulpmiddel. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Publicatie

Gepubliceerd in de
afgelopen week

Gepubliceerd in de
afgelopen maand

Aangevraagde
omgevings-
vergunning*
Aangevraagde
omgevings­vergunning afgelopen week
Aangevraagde
omgevings­vergunning afgelopen maand
Verleende
omgevings-
vergunning*
Verleende
omgevings­vergunning afgelopen week
Verleende
omgevingsvergunning afgelopen maand
Horeca Horeca afgelopen
week
Horeca afgelopen
maand
Meldingen Meldingen afgelopen week Meldingen afgelopen maand
Verkeersbesluiten Verkeersbesluit afgelopen week Verkeersbesluit
afgelopen maand
Gehandicapten-
parkeerplaatsen
Gehandicapten
parkeerplaatsen afgelopen week
Gehandicapten
parkeerplaatsen afgelopen maand
Huisnummerbesluiten Huisnummer- besluiten afgelopen week Huisnummerbesluiten afgelopen maand
Straatnaamgeving Straatnaamgeving afgelopen week Straatnaamgeving afgelopen maand
Uitschrijvingen uit
BRP door de gemeente
Uitschrijvingen uit BRP door gemeente afgelopen week Uitschrijvingen uit BRP door gemeente afgelopen maand

* Op 1 oktober 2010 is het begrip omgevingsvergunning geïntroduceerd. De bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning en nog een aantal andere vergunningen worden sinds 1 oktober 2010 omgevingsvergunningen genoemd.
Een omgevingsvergunning kan betrekking hebben op bouwen, kappen, op een milieu-inrichting, een monument, uitrit en/of andere activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.

Gemeentepagina

De gemeente Borne publiceert informatie ook in huis-aan-huiskrant De Week van Borne. De publicaties in de huis-aan-huiskrant zijn bedoeld als service. Wilt u de informatie in De Week van Borne bekijken? De gemeentepagina's en ander lokaal nieuws zijn te lezen op de website van De Week van Borne. De krant verschijnt iedere woensdag (met uitzondering van feestdagen).