Ballon

Ballonspektakel

Bornsche Maten
16 oktober 2021 - 17 oktober 2021
Algemeen

Ballonspektakel met 20 ballonnen (Als het weer het toe laat).

Als het weer het toe laat er vindt op 16 oktober een enorm ballonspektakel plaats met 20 ballonnen die tegelijk de lucht in gaan.
Natuurlijk alleen als het weer het toe laat.