Gemeentehuis

Automatische incasso

Het totaalbedrag wordt dan in maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. U betaalt hiervoor geen toeslag. De automatische incasso blijft op naam van de belastingplichtige automatisch doorlopen. Het totaalbedrag mag niet hoger zijn dan € 6.600,-.

Een automatische incasso heeft voordelen voor u:
- u mag het bedrag over een langere periode betalen in 8 termijnen;
- u kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven;
- bij tijdige betaling voorkomt u invorderingskosten. 

Een automatische incasso kunt u zelf instellen. Ga naar het digitaal loket (https://mijn.gbtwente.nl/externe-link-icoon) en kies voor aanvragen automatisch betalen in maandelijkse termijnen. Log in met uw DigiD en volg de instructies op. Aansluitend ontvangt u van ons een bevestiging van uw deelname.