Afvalcontainers

trash iconAfvalcontainers

Beheer van de afvalcontainers

Twente Milieu is verantwoordelijk voor het beheer van de afvalcontainers. Laagbouwwoningen hebben in Borne de beschikking over een restafval-, GFT- en verpakkingencontainer.

Bij hoogbouwwoningen zijn verzamelcontainers geplaatst.

Contact

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de verschillende afvalstromen, ophaaldata, containerlocaties, tips en klantenservice op Twente Milieu.

Aanvraag

De aanvraag van een afvalcontainer kan telefonisch worden ingediend bij de klantenservice van Twente Milieu, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoon 0900 - 85 20 111 of via de website van Twente Milieu.