Afvalcontainers

Afvalcontainers

Beheer van de afvalcontainers

Twente Milieu is verantwoordelijk voor het beheer van de afvalcontainers. Laagbouwwoningen hebben in Borne de beschikking over een restafval-, GFT- en verpakkingencontainer.

Bij hoogbouwwoningen zijn verzamelcontainers geplaatst.

Contact

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de verschillende afvalstromen, ophaaldata, containerlocaties, tips en klantenservice op Twente Milieuexterne-link-icoon.

Aanvraag

De aanvraag van een afvalcontainer kan telefonisch worden ingediend bij de klantenservice van Twente Milieu, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoon 0900 - 85 20 111 of via de website van Twente Milieuexterne-link-icoon.