minecraft

Aftrap MONO Minecraft workshop voor jongeren in Borne

06 februari 2023
Nieuws

Wethouder David Vermorken lanceerde vrijdag 3 februari de MONO Minecraft workshop voor jongeren tussen de 12-15 jaar.In deze innovatieve verkeersgame leren jongeren spelenderwijs waarom ze hun telefoon in de tas moeten laten tijdens het fietsen. Ruim 80 tweedeklassers van het Twickel College in Borne kregen de primeur. En zoals een van de leerlingen het perfect verwoordde: “Als je dan toch iets moet leren, dan graag op deze manier!” 

MONO rijden staat voor ongestoord onderweg zijn. Zonder afleiding van de mobiele telefoon met alle appjes, social media en muziek. Afleiding in het verkeer is gevaarlijk. Een deel van de mensen is zich daarvan bewust en rijdt MONO. Maar er is ook nog een groep mensen, waaronder veel jongeren, die de mobiele telefoon gebruikt tijdens het fietsen. Ondanks de gevaren en de kans op een boete van € 140,-. Er moet dus méér gedaan worden om hen te leren dat ze hun telefoon in de tas moeten laten als ze onderweg zijn. 

Spelenderwijs leren is effectief
Maar hoe leer je jongeren over de gevaren van telefoongebruik in het verkeer en wat ze kunnen doen om veilig thuis te komen? Albertine Duiven, adviseur verkeersveiligheid en gedrag, bij de provincie Overijssel: “We willen geen belerende boodschap, dat werkt vaak averechts. Het is effectiever om aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van jongeren. Minecraft is een populaire game onder jongeren. Door onze boodschap in deze game te verwerken, zijn zij op een laagdrempelige manier bezig met dit thema. Daarnaast zetten we Vincent Dik, een bekende game-influencer, in om deze workshop en de MONO-boodschap onder de aandacht te brengen bij jongeren.”

Game officieel gelanceerd door wethouderVermorken
De afgelopen maanden is de game uitvoerig getest. Vrijdag 3 februari werd de workshop officieel gelanceerd op het Twickel College in Borne. Wethouder David Vermorken  (o.a. mobiliteit in zijn portefeuille) drukte op de knop om het spel te starten: “Op dit moment is de gemeente druk bezig met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Een goede en veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers is daarin een van de belangrijkste hoofdlijnen. Ik ben dan ook heel blij dat er acties als deze worden georganiseerd. Naast een veilig fietsnetwerk is het ook belangrijk dat iedere leerling bewust is van zijn/haar rol in het verkeer en weer veilig thuiskomt.”

Spel aanleiding voor gesprek
In het spel fietsen jongeren van huis naar school. Onderweg krijgen ze vragen die ze moeten beantwoorden en waarmee ze punten kunnen verdienen. Ook ontvangen ze berichtjes op hun mobiele telefoon. Doen ze daar iets mee? Dan heeft dat direct gevolgen voor het spelverloop. Ze rijden immers niet MONO. Na afloop van het spel gaan de leerlingen met elkaar in gesprek. Wat heb je geleerd en hoe kun je jezelf aanleren om de telefoon weg te stoppen als je de weg op gaat?  

Workshop op scholen in Gelderland en Overijssel
Als je jongeren op deze leeftijd het juiste gedrag aanleert, verkleint de kans dat ze ook op latere leeftijd hun telefoon in het verkeer gebruiken. Komend jaar wordt deze MONO Minecraft workshop daarom in de onderbouwklassen van verschillende middelbare scholen in Gelderland en Overijssel aangeboden. Interesse? Meld jouw school aan via info@wijrijdenmono.nl.

Provincie Gelderland en Overijssel
De regionale MONO-campagne is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Responsible Young Drivers (RYD), Keijzer Marketing, Communicatie & Management en verkeerskundig bureau XTNT. Het doel? De boodschap van MONO, ongestoord onderweg zijn zonder je mobiele telefoon, onder de aandacht brengen bij iedereen in Gelderland en Overijssel. Meer informatie over de regionale MONO-campagne is te vinden op www.wijrijdenmono.nlexterne-link-icoon