Gemeentehuis

Adviesraad Sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein Borne is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders van de gemeente Borne over de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Borne vergadert acht keer per jaar en wanneer nodig vaker.

U kunt de Adviesraad Sociaal Domein op de volgende manieren bereiken:

Kijk voor meer informatie op de website van de adviesraadexterne-link-icoon.