Gemeentehuis

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling indienen.

Beschrijving

Wanneer een persoon schade lijdt door nalatigheid of schuld van de gemeente, kan de gemeente voor de schade ingevolge het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer iemand struikelt door een losliggende trottoirtegel en daardoor zijn been breekt of ander letsel of schade oploopt.

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van nalatigheid of schuld van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand struikelt door een losliggende trottoirtegel en daardoor zijn been breekt of ander letsel of schade oploopt.

Aan het vragen van schadevergoeding zijn geen kosten verbonden.

U kunt de aansprakelijkstelling via de knop bovenaan op dit scherm of schriftelijk indienen. De brief dient dan te worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.