mensen op podium

Aan de slag met 'laaggeletterheid'

19 september 2023
Nieuws

Op 14 september organiseerde gemeente Borne samen met gemeenten Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente in de landelijke week van Lezen en Schrijven een themabijeenkomst ‘Aan de slag met laaggeletterdheid’. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wethouder Michael Geerdink nam deel aan een panel en benadrukte het belang van de aanpak van laaggeletterd, zodat iedereen mee kan doen. Het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen is hierbij essentieel. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaf de theatergroep De Nederlandse Taalshow een interactieve en humoristische show over hoe ingewikkeld de Nederlandse taal soms kan zijn.

Inwoners van gemeente Borne die de Nederlandse taal beter willen beheersen zijn welkom in het Taalhusexterne-link-icoon. Dit is gevestigd in het Kulturhus. Daarnaast is er elke woensdag van 9.30 – 11.00 uur het Taalcaféexterne-link-icoon in de ruimte ‘Sterrenstof’ in het Kulturhus. In het Taalcafé kunnen inwoners op gezellige en ontspannen manier oefenen met de Nederlandse taal. Onder leiding van een vrijwilliger wordt er over allerlei onderwerpen gesproken. Elke maand is er een nieuw thema dat centraal staat tijdens het taalcafé, voorbeelden hiervan zijn: wonen, gezondheid en werken. Inwoners die (beter) willen leren omgaan met een computer zijn ook van harte welkom in het Kulturhus. Een andere mogelijkheid is om bij het Sociaal Husexterne-link-icoon binnen te lopen. Dat kan elke maandag van 16.00 – 18.30 en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur of op afspraak (tel. 074-2658590 of sociaalhus@borne.nl).