Sociaal fonds

De gemeente Borne hecht er grote waarde aan dat iedereen mee kan doen, bijvoorbeeld door te sporten, deel te nemen aan culturele activiteiten in verenigingsverband of het bijwonen van een voorstelling. Al deze zaken kosten geld.

Specifiek voor kinderen zijn soms de kosten voor school, een fiets of een goede winterjas en schoenen een probleem. Voor inwoners van Borne met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, meer uitgebreide informatie en hoe u zich voor een regeling kunt aanmelden? Dit leest u in PDFaanvraagformulier Sociaal fonds Borne 2018.pdf

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u wellicht via de gemeente gebruikmaken van de voordelen van een collectieve zorgverzekering van Menzis (zie ook www.gezondverzekerd.nl).

Deze verzekering biedt een ruime vergoeding van fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandartskosten, eigen bijdragen van het CAK en u kunt kinderen gratis meeverzekeren.

U krijgt zes procent korting op de basisverzekering en negen procent op de aanvullende verzekering. Zo blijft de verzekering betaalbaar.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • u woont in Borne;
 • u bent geen student;
 • uw inkomen is niet hoger dan de in de tabel vermelde netto bedragen:

  Maximum netto maandinkomen zonder 
  vakantiegeld per 1-7-2018

  Jonger dan de pensioen  
  gerechtigde leeftijd

  Ouder dan de pensioen
  gerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande /alleenstaande ouder
 • € 1.136
 •  € 1.278
 • Echtpaar / samenwonend
 • € 1.623
 • € 1.748
 • u moet  een aanvullende verzekering en tandverzekering afsluiten. Hebt u een volledig kunstgebit,  dan kunt u i.p.v. een tandverzekering kiezen voor een protheseverzekering;
 • kinderen tot 18 jaar zijn voor tandartskosten in GarantTandverzorgd 3 tot maximaal € 950 per jaar verzekerd. De kosten van orthodontie voor kinderen vergoedt Menzis tot € 2.500 per jaar. Hiervoor geldt een wachttijd van één jaar.

Een pakket dat bij u past
U kunt kiezen uit drie aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. Bij veel zorgkosten is  GarantVerzorgd 3 de beste keuze.  Menzis vergoedt hierbij het verplicht eigen risico van € 385 en veel zorgkosten van vooral chronisch zieken of gehandicapten. Maakt u weinig zorgkosten dan is GarantVerzorgd 1 een goede optie.

Deelnemen
Bent u bij Menzis verzekerd en komt u in aanmerking? Ga dan naar www.gezondverzekerd.nl, kies de gemeente Borne en meld u aan. Dit kan het hele jaar.  Bent u niet verzekerd bij Menzis? Dan kunt u alleen aan het eind van het jaar overstappen.

Meer informatie
Wilt u meer weten, bekijk dan bijgaand filmpje. In het filmpje wordt stapsgewijs aan de hand van screenshots uitgelegd hoe u een GarantVerzorgd zorgverzekering afsluit via gezondverzekerd.nl. Door middel van spraakondersteuning is het filmpje begrijpelijk voor iedereen.

Voor vragen kunt u  ook terecht bij Menzis of de uitvoeringsorganisatie  Werk en Inkomen Borne, Hengelo & Haaksbergen aan de Hazenweg 121 in Hengelo.

Uitleg GarantVerzorgd zorgverzekering afsluiten