Borne

bord bebouwde kom

Centraal in de regio Twente op de kruising van stedelijke agglomeratie en het groene hart van Twente, ligt Borne. Samen met de dorpen Hertme en Zenderen telt de gemeente ruim 21.000 inwoners. De geografische ligging van Borne biedt de gemeente op diverse terreinen goede ontwikkelingsperspectieven.

De kracht van Borne zit niet in grootstedelijke allure, maar juist in kwaliteit, korte lijnen en goed contact met de burger.

De relatieve kleinschaligheid zorgt ervoor dat Borne oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en dat burgers en bestuur wederzijdse betrokkenheid tonen.

De centrale ligging, de goede voorzieningen en de nabijheid van mooie natuur zorgen ervoor dat het in Borne prettig wonen en werken is. De onderwijsvoorzieningen zijn goed, er zijn voldoende sportaccommodaties, variërend van sportparken, tennis- en squashbanen tot een overdekt zwembad. In het sfeervolle centrum van Borne is het prettig winkelen. De diversiteit in winkels en de klantvriendelijkheid worden hoog gewaardeerd. In Borne is op vrijdagavond koopavond en op woensdagochtend markt. Dit, en het gratis parkeren in het centrum, maakt dat ook mensen van elders in de regio graag naar Borne komen.

Partnerstad Rheine

Sinds 1983 heeft de gemeente Borne officiële banden met de Duitse stad Rheine. Jaarlijks vinden tal van contacten en uitwisselingen plaats die worden gecoördineerd door het partnercomité Borne-Rheine.

Internationale contacten uitgebreid

Naast intensieve contacten met de partnerstad Rheine zijn er in de afgelopen jaren ook contacten gelegd met de plaatsen Trakai (Litouwen) en Bernburg (voormalige DDR). Voor meer informatie over de partnerstad Rheine kunt u kijken op www.rheine.de.

Partnercomité

Het partnercomité organiseert en begeleidt activiteiten die gericht zijn op internationale samenwerking. Enkele voorbeelden zijn:

  • Jaarlijkse scholenuitwisseling voor basisonderwijs tussen Borne en Rheine;
  • Projectmatige ondersteuning van goede doelen. Zo is er enige tijd geleden in samenwerking met Rheine en Bernburg een   gehandicaptenwerkplaats in Trakai, Litouwen, opgericht;
  • Stimulering en coördinatie van uitwisseling tussen culturele verenigingen.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Voorzitter de heer G. Hermeling, tel. 06 17773700 en
Secretaris mevrouw G. Rosink, tel. 06 48639662
Welemanserf 4  7622 HT  BORNE
bornerheine@borne.nl