Vervoer

Online Reserveren

Als inwoner van de gemeente Borne kunt u binnen de gemeente Borne reizen met de Regiotaxi. Door op bovenstaande knop te klikken kunt u een rit reserveren.

Op verzoek kan de Regiotaxi rekening houden met aansluiting op het reguliere openbaar vervoer of met begin-/eindtijden van een gebeurtenis of activiteit. Graag bij het reserveren van uw rit doorgeven dat het gaat om een prioriteitsrit. Dit geldt ook voor een begrafenis, crematie, huwelijk of kerkelijke activiteit of voor een bezoek aan een (muziek)theater, schouwburg of bioscoop.

Aan het reizen met de regiotaxi zijn ook de volgende voorwaarden verbonden. Deze vindt u in PDFbijgaande pdf Voorwaarden Regiotaxi.

Voor het reizen met Regiotaxi Twente zijn regels vastgesteld. Deze regels zijn opgenomen in het Vervoerreglement . Tevens gelden in Regiotaxi Twente de Gedragcode zoals deze is opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer.

Wat zijn de kosten?

De prijs van een rit met Regiotaxi is afhankelijk van de lengte van de rit. De ritprijs voor een reiziger die in het bezit is van een Regiotaxipas is lager dan voor de andere gebruikers.

Een betalende passagier mag op vertoon van een OV-begeleiderskaart gratis een begeleider meenemen. De begeleider mag niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel en moet 12 jaar of ouder zijn. Ook mag per betalende passagier twee kinderen tot 4 jaar en een geïndiceerde hulphond gratis meereizen.

Een Regiotaxipashouder mag een begeleider meenemen die tegen dezelfde ritprijs reist. Deze zogenaamd sociaal begeleider mag niet afhankelijk zijn van een hulpmiddel. Een Regiotaxipashouder met een gemeentelijke indicatie voor medische begeleiding mag niet zonder een medisch begeleider reizen.

Ritprijzen

Ritlengte Regiotaxitarieven per enkele reis p.p. Tarief per enkele reis p.p. voor Regiotaxipashouders

1 en 2 OV-zones

3 OV-zones

4 OV-zones

5 OV-zones

6 OV-zones

7 OV-zones

€ 4,15

€ 6,20

€ 8,35

€ 10,40

€ 14,75

€ 19,10

€ 2,15

€ 2,75

€ 3,35

€ 3,95

€ 8,30

€ 12,65