Gasloos bouwen

Nieuwbouw? Geen aansluiting meer op aardgasnet!

Per 1 juli 2018 is landelijk de wet Voortgang Energie Transitie (VET) van kracht. Daarmee is aardgasvrije nieuwbouw een feit. Vanaf die datum is het niet meer toegestaan om nieuwbouw met aardgas te realiseren.

Alternatieven
Het niet aansluiten op het aardgasnet heeft uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen woning. Zo moet er een ander verwarmingssysteem worden gekozen en is isolatie extra belangrijk. Laat u hierover goed informeren door uw bouw- of installatiebedrijf.

Uitzonderingen
Nieuwbouwprojecten waarvoor de vergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018, mogen nog wel worden aangesloten op aardgas (grotere utiliteits- en bedrijfsgebouwen vallen buiten deze regeling).

Ook kan het college van burgemeester en wethouders, in gevallen van ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’, besluiten dat bepaalde gebieden toch op het aardgasnetwerk kunnen worden aangesloten. De algemene regeling is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0041076/2018-07-01.

Aanvraag
Heeft u ‘zwaarwegende redenen’ om uw nieuw te bouwen woning in de gemeente Borne toch op het gas aan te sluiten? Aan de hand van de regelingen in bovenstaande link, kunt u hiervoor een verzoek indienen via het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200
7620 AE Borne.

Meer informatie
Voor meer vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Roel Winter via 074 2658629 of via r.winter@borne.nl.