Gemeentehuis

Wethouder (Martin) Velten

M.J. (Martin) Velten (Borne Nu)

Wethouder / 3e locoburgemeester

Programma Onderdelen van de portefeuille Met uitzondering van
1. Wonen en leven 1.1. Wonen en bouwen

 

  1.2. Ruimtelijke ontwikkeling

Begraafplaatsen en crematoria (Jan Pierik)

Agrarische zaken (Michael Geerdink)

Omgevingsvisie/wet (David Vermorken)

2. Duurzame toekomst 2.5. Bedrijvigheid en ondernemersklimaat

 

  2.6. Vrijetijdseconomie  
3. Inclusieve samenleving 3.3. Inburgering en vluchtelingen (Inburgering statushouders)  
  3.5. Onderwijs

 

  3.6. Cultuur

 

  3.8. Werk en inkomen

 

4.5 4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening RO en bouwen)  

 

Programma's, projecten en dossiers

  • Programma Wonen en Leven
  • Project Bornsche Maten
  • Project Herontwikkeling Maria Mediatrix
  • Dossier Scholtenhof / Actolei (RO)