Gemeentehuis

Wethouder (Martin) Velten

M.J. (Martin) Velten (Borne Nu)

Wethouder / 3e locoburgemeester

Programma Onderdelen van de portefeuille Met uitzondering van
1. Wonen en leven 1.1. Wonen en bouwen

 

  1.2. Ruimtelijke ontwikkeling

Begraafplaatsen en crematoria (Jan Pierik)

Agrarische zaken (Michael Geerdink)

Omgevingsvisie/wet (David Vermorken)

2. Duurzame toekomst 2.5. Bedrijvigheid en ondernemersklimaat

 

  2.6. Vrijetijdseconomie  
3. Inclusieve samenleving 3.3. Inburgering en vluchtelingen (Inburgering statushouders)  
  3.5. Onderwijs

 

  3.6. Cultuur

 

  3.8. Werk en inkomen

 

4.5 4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening RO en bouwen)  

 

Programma's, projecten en dossiers

  • Programma Wonen en Leven
  • Project Bornsche Maten
  • Project Herontwikkeling Maria Mediatrix
  • Dossier Scholtenhof / Actolei (RO)

Nevenfuncties 

Organisatie Functie Vergoeding
Wadinko N.V. Aandeelhouder Nee
Stichting Dierenpark Borne Bestuurslid Nee
Bedrijfsvoering organisatie Recreatieschap Twente Bestuurslid Nee
Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Lid dagelijks bestuur Nee
Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo Lid Nee
SWB Midden Twente (SWB) Lid dagelijks bestuur Nee
Zelfregieteam Borne Lid  Nee
Twentse regietafel Asiel Lid Nee
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne