Klimaatrapport

Waterschapsverkiezing

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezing voor het Waterschap plaats. Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Waterschappen plaats.

Uitslag Waterschapsverkiezing

Woensdag 20 maart wist 57,6 procent van de kiesgerechtigden in Borne de weg naar de stembureaus te vinden om te stemmen voor het Waterschap.

De uitslag van de verkiezing is opgenomen in een proces-verbaal: