Afbeelding Stroom-esch

Waterbeheer Wensink Zuid

Tijdens (zomerse) buien komt er in de wijk Wensink Zuid regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt. Ook werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan een prettige en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving met aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Niet alleen het waterbeheer wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte (zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen) gaat op de schop.

Klimaatadaptieve wijk
Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

Wijkplatform Wensink Zuid
Via het wijkplatform Wensink Zuid vindt u alle informatie over het project Waterbeheer Wensink Zuid en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws: www.borneboeit.nl/65592/wensinkzuidexterne-link-icoon.  

Het platform is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Borne, het Wijkcomité Wensink-Zuid en BorneBoeit en wil een interactief platform zijn voor en door de wijkbewoners.