Gemeente Borne stelt Maria Mediatrix beschikbaar als opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Daarnaast is er een particulier initiatief dat bij de Zwanenhof in Azelo onderdak biedt aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen. 

Gemeente Borne geeft hiermee gehoor aan de dringende oproep van de Veiligheidsregio Twente (VRT) om mogelijkheden te bekijken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de opvang van deze oorlogsvluchtelingen houdt de gemeente een bandbreedte aan van 250 tot 350 vluchtelingen, verdeeld over de locaties Maria Mediatrix en De Zwanenhof. Daarbij wordt rekening gehouden met een gefaseerde instroom vanwege de organisatie en de nog uit te voeren aanpassingen aan Maria Mediatrix.

Alle gepubliceerde berichten over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vindt u hieronder:

Informatie in Oekraïens over testen sirenes a.s. maandag

Maria Mediatrix klaar voor eerste groep vluchtelingen

Vluchtelingen thuis opvangen

Eerste Oekraïense vluchtelingen komen aan bij De Zwanenhof

Opvang van Oekraïnse vluchtelingen in de gemeente Borne

Hulp voor Oekraïne