Verwijdering verkeerd gestalde (brom)fietsen

Fietsen of bromfietsen die zodanig gestald zijn dat deze een onmiddellijk gevaar opleveren (voor bijvoorbeeld de doorgang op de weg of het uitzicht voor het verkeer), worden volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV)  met spoed verwijderd door een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Op grond van de Apv is de 'Regeling tot verwijdering van verkeerd gestalde (brom)fietsen en (brom)fietswrakken 2017' vastgesteld: PDFRegeling tot verwijdering van verkeerd gestalde (brom)fietsen.pdf

Alle (brom-)fietsen die bij het station buiten de stalling zijn gestald, vormen per definitie een gevaar voor een goede doorstroming van de grote aantallen mensen die dit terrein dagelijks passeren. Deze fietsen worden per direct en zonder waarschuwing (begunstigingstermijn) verwijderd.

Verkeerd gestalde (brom-)fietsen die geen direct gevaar opleveren worden gemerkt met een sticker. Hierop staat de melding dat het voertuig binnen 24 uur moeten worden weggehaald of op een juiste wijze moet worden gestald. Volgt hierop geen reactie dan volgt de procedure die ook geldt voor gevaarlijk gestalde (brom)fietsen.

De Boa verwijdert eventueel het slot waarmee de (brom-)fiets is vastgezet en plaatst de fiets in bewaring bij het gemeentehuis aan het Rheineplein. De verwijdering en bewaring wordt vermeld op de gemeentepagina in de Bornse Courant en op deze website. Is uw fiets verwijderd en wilt u deze komen halen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (074) 266 26 25.

Kunt u aantonen dat het daadwerkelijk uw fiets betreft, dan kunt u uw fiets (na betaling van de kosten) ophalen bij het gemeentehuis. De kosten van het verwijderen en de bewaring (€ 22,50 plus € 1,- per bewaardag) zijn voor uw rekening (bestuursdwang). U dient u de kosten te betalen bij de publieksbalie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Verwijderde (brom-)fietsen worden maximaal 13 weken bewaard. Tegen een besluit tot bestuursdwang kunt u bezwaar aantekenen.