Sinds een aantal weken werken we in Nederland met coronatoegangsbewijzen. Het voldoen aan de verplichting om de naleving en de controle op het coronatoegangsbewijs te organiseren is niet voor alle (sport)verenigingen, instellingen en ondernemers even eenvoudig, bijvoorbeeld omdat het praktisch gewoon lastig te regelen is.

Instellingen, (sport)verenigingen en ondernemers, die in de gemeente Borne zijn gevestigd, kunnen een vergoeding ontvangen voor extra kosten die gemaakt moeten worden voor het controleren op de coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021.

Welke kosten worden vergoed?
De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers, arbeidskrachten en vrijwilligers die op grond van artikel 6.30 van de 'Tijdelijke regeling coronamaatregelen' coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Denk hierbij aan de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers. Het gaat om de volgende kosten:

  1. in geval van een niet-commerciële organisatie; de verschuldigde vrijwilligersvergoeding;
  2. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  3. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
  4. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  5. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren (denk aan polsbandjes of handhelds);
  6. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje hieronder ‘Kosten die niet worden vergoed’).

Kosten die niet worden vergoed
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

  1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021;
  2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
  3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Vergoeding aanvragen
Heeft in de periode van 22 september t/m 31 december 2021 extra kosten gemaakt of gaat u deze nog maken voor het kunnen controleren op toegangsbewijzen of materiële kosten? Dan kunt u uw aanvraag tot uiterlijk 21 januari 2022 via de knop 'Vergoeding aanvragen' indienen. Vergeet niet de factuur als bijlage toe te voegen. Op de factuur moet duidelijk staan, dat is voldaan aan de ‘vergoedbare kosten/voorwaarden’ genoemd onder 1 tot en met 5. Dit moet een factuur zijn die u zelf heeft opgesteld, dus met eigen naam en logo. Facturen die u van derden (bv beveiligingsbedrijven) heeft gekregen kunt u niet aan ons doorsturen. Die betaalt u zelf. Deze kosten kunt u vervolgens weer aan ons factureren. Wij maken het bedrag over op uw rekening.