Voorkant Zwanenhof

Verbindingsweg

Het bestaande spoor vormt samen met de N743 een grote barrière in Borne, de enige gemeente met nog vijf gelijkvloerse kruisingen in de kern. Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borne de Totaalvisie voor de aanpak van de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743 in de gemeente Borne vastgesteld.

Eerste stapsteen

De eerste stapsteen van de Totaalvisie is het realiseren van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne en het afsluiten van de spoorwegovergang in de Oonksweg. De aanleg van de spooronderdoorgang verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Borne. Door deze spooronderdoorgang in een nieuwe verbindingsweg aan te leggen wordt het regionale verkeer om Borne geleid.

De gemeenteraad heeft op 4 juni 2015 besloten de eerste stapsteen te realiseren. Op 24 juni 2016 heeft de gemeente Borne hiervoor een contract getekend met V.O.F. Railinfra Solutions, een samenwerkingsverband tussen de advies- en ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos. Het bedrijf heeft opdracht gekregen de verschillende (deel)plannen en ontwerpen voor de realisatie van de Verbindingsweg en het afsluiten van de overweg in de Oonksweg uit te werken.

 

Totaalvisie overzichtskaart

ProRail

In het gehele project Verbindingsweg met spooronderdoorgang is een bijzondere positie weggelegd voor spoorbeheerder ProRail. De medewerking van ProRail is vereist om de spooronderdoorgang te kunnen aanleggen en de overweg in de Oonksweg op te heffen. De gemeente Borne en ProRail hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Contact

Op deze site vindt u de data en gespreksverslagen van de informatie- en meedenkavonden. Het project wordt aangestuurd vanuit het Projectatelier van de gemeente Borne, te bereiken via  (074) 2658 590 of via officemanagerPAB@borne.nl.

Participatie

Veelgestelde vragen

Wat is de status van de zogeheten 5B-variant

Op basis van meerdere wegontwerpen hebben bewoners van de gemeente Borne in 2012 hun voorkeur uitgesproken voor een nieuwe regionale randweg. Als vervanger voor de N743 biedt een weg langs het Molenkamp uitkomst, of een weg parallel aan de snelweg. Dit in combinatie met een boog om Zenderen, de zogeheten 5B-variant. Deze variant sluit aan bij gemeentelijke ambities en biedt een oplossing voor het verkeer in Zenderen. De 5b-variant , de zogeheten regionale rondweg, is opgenomen in de beleidstukken (visies) van de gemeente en zal in de toekomst worden gerealiseerd. Op de korte termijn wordt eerst de verbindingsweg aangelegd.

Waarom een verbindingsweg en spooronderdoorgang?

In de Totaalvisie zijn de maatregelen voor spoor en wegen opgenomen. De eerste stapsteen is het realiseren van de verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne. Deze verbindingsweg leidt het regionale verkeer om Borne heen waardoor bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd.

Waarom wordt de spoorwegovergang in de Oonksweg afgesloten?

In de Totaalvisie is, in samenspraak met ProRail, opgenomen dat in het kader van veiligheid één van de spoorwegovergangen in Borne dient te worden afgesloten, in dit geval de Oonksweg. Het verkeer dat gebruik maakt van de Oonksweg zal worden opgevangen door de nieuwe verbindingsweg. 

Is het niet mogelijk om de Oonksweg te ondertunnelen?

De gemeenteraad heeft besloten geen onderdoorgang te realiseren in de Oonksweg omdat deze weg, samen met de Prins Berndhardlaan, geen veilige en bereikbare route is voor doorgaand regionaal verkeer (dat in de toekomst gebruik zal gaan maken van de verbindingsweg). Om de kern van Borne zoveel mogelijk te ontzien van regionaal verkeer, is tevens besloten om de eerste spooronderdoorgang aan de buitenrand van Borne aan te leggen.

Wat wordt er verwacht van de betrokkenen?

Tijdens meedenkavonden hebben omwonenden en grondeigenaren kunnen meedenken over het ontwerp van zowel de verbindingsweg als de spooronderdoorgang. Praktische informatie hierover wordt persoonlijk aan de betrokkenen verstrekt. Verslagen van de avonden vindt u hier. Naast inspraak op het ontwerp, heeft de gemeente toestemming nodig voor (kleinschalig) grondonderzoek op het terrein van de betrokkenen. Zo wordt er o.a. archeologisch en landmeetkundig onderzoek gedaan.  Ook hierover worden betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.