Coronavirus

payment iconTweede tijdelijke subsidieregeling coronacompensatie voor organisaties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne heeft dinsdag 21 december de Tweede tijdelijke subsidieregeling coronacompensatie van de gemeente voor 2021 vastgesteld.

De tijdelijke subsidieregeling coronacompensatie gemeente Borne 2021 liep tot 1 september 2021. Het coronavirus is daarna in alle heftigheid weer teruggekeerd in het dagelijks leven. Gelet op de beschikbare middelen en de signalen uit de samenleving, wordt de tijdelijke regeling met terugwerkende kracht opengesteld. De regeling is bedoeld om organisaties, die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken, te ondersteunen. Daarnaast is de regeling bedoeld om organisaties te ondersteunen die (extra) maatschappelijke activiteiten ontplooien of organiseren om de effecten van Covid-19 voor inwoners te beperken. Maar ook ontstane achterstanden willen wegwerken en/of de maatschappelijke participatie verder willen versterken.

Aanvragen
De subsidie kan worden aangevraagd voor de vergoeding van activiteiten, waarvoor in de periode van 1 september 2021 tot 1 mei 2022, verplichtingen zijn aangegaan en die voortvloeien uit de Covid-19 maatregelen. Per organisatie kan één aanvraag worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagd € 350.000. Het college behandelt en beslist op de aanvragen op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraaf volledig is. De aanvragen worden beoordeeld op basis van een volledige aanvraag. Op de aanvragen wordt binnen 8 weken subsidie beschikt.

Het aanvraagformulier voor de tweede tijdelijk subsidieregeling coronacompensatie voor organisaties kunt u hieronder downloaden.

Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen gericht op subsidie coronacompensatie.

Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een corona subsidie gericht op het versterken van maatschappelijke activiteiten.\

Meer/uitgebreide informatie over deze regeling is te vinden op officiëlebekendmakingen.nl.