Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 28-07-2016.

Gemeente Borne voldoet conform het Toepassingskader aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.borne.nl/ (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (audio / video).

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (geo-informatie).

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (oude content).

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (specialistische content).

Testresultaten

  1. 28-07-2016: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.