Studiefonds

Bijdrage in de studiekosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Uw kind moet in Nederland op school zitten. Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag € 150 per kind per schooljaar. Voor kinderen op het voortgezet onderwijs is het bedrag € 200 per kind per schooljaar.

PDFRegelingen Sociaal fonds Borne.pdf

De gemeente Borne kent meerdere minima regelingen voor mensen met een laag inkomen. De publieksbalie licht u graag voor en kan u folders meegeven van deze regelingen.

Bezoekadres

Rheineplein 1
7622 DG Borne
T. 14 074
F. 074- 2663338
e. info@borne.nl

Postadres

Postbus 200
7620 AE Borne

Openingstijden receptie en publieksbalie

Receptie
Maandag: 8.30 - 18.30 uur
Dinsdag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

Publieksbalie
Maandag: 12.30 - 16.00 uur
               16.00 - 20.00 uur (op afspraak)
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 - 12.30 uur
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur (op afspraak)