Studiefonds

Bijdrage in de studiekosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Uw kind moet in Nederland op school zitten. Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag € 150 per kind per schooljaar. Voor kinderen op het voortgezet onderwijs is het bedrag € 200 per kind per schooljaar.

PDF Regelingen Sociaal fonds Borne.pdf

Wij betalen de schoolkosten aan het begin van het schooljaar automatisch uit aan ouders met een uitkering van Werk en Inkomen. Als u de bijdrage voor schoolkosten niet hebt ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via PDFRegelingen Sociaal fonds Borne.pdf.

U kunt de aanvraag indienen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of opsturen naar Gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE in Borne.