Zuidelijke randweg

De Zuidelijke randweg moet een nieuwe wegverbinding vormen tussen de N743 (Bornsestraat, bedrijventerrein De Veldkamp) en toe- en afrit 29 van de A1/A35 (Borne-west).

De nieuwe verbinding zorgt voor een betere doorstroming van verkeer om de kern van Borne in plaats van daar doorheen, ontlast bestaande wegen en ktuispunten en levert een betere ontsluiting van bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp richting Almelo, Zwolle en Enschede. Bovendien fungeert de Zuidelijke randweg als noodweg in geval van calamiteit bij Knooppunt Buren.

Waar komt de zuidelijke randweg?
Het tracé van de zuidelijke randweg loopt van het kruispunt Hosbekkeweg/Azelosestraat/Kluft naar de Amerikalaan.

Hoe gaan de kruispunten eruit zien?
De zuidelijke randweg wordt door middel van drie verschillende kruispunten aangesloten op bestaande wegen in Borne. Deze drie kruispunten worden voorzien van verkeerslichten. Het gaat om de kruispunten:

- Azelosestraat/Hosbekkeweg
- De Kluft/toe- afrit Borne west
- Steenbakkersweg/Amerikalaan

Komt er ook een aansluiting op de Deldensestraat?
Nee, er komt geen directe aansluiting op de Deldensestraat. De zuidelijke randweg gaat onder de Deldensestraat door.

Wat is de maximale snelheid op de zuidelijke randweg?
De maximale snelheid op de zuidelijke randweg is 80 km/uur.

Is landbouwverkeer toegestaan?
Nee, landbouwverkeer is niet toegestaan op de zuidelijke randweg.

Wordt langs de zuidelijke randweg ook een fietspad aangelegd?
Nee, fietsers kunnen gebruik maken van de bestaande wegen. Tussen de Bospoort en de Deldensestraat wordt een nieuwe wandel-/fietsverbinding gerealiseerd.

Wanneer vindt de aanleg van de zuidelijke randweg plaats?
De realisatie van de zuidelijke randweg is gestart in april 2016. Naar verwachting wordt de weg in het 4e kwartaal van 2016 opengesteld.

Welke akoestische maatregelen worden getroffen?
Op een groot deel van het tracé wordt geluidreducerend asfalt aangelegd. Daarnaast wordt ter hoogte van de Veldovenweg een geluidscherm geplaatst.
Op grond van de wet geluidhinder worden aan enkele woningen in de buurt van de zuidelijke randweg extra geluidwerende voorzieningen aangebracht.

Hoe wordt de zuidelijke randweg landschappelijk ingepast?
Langs een groot deel van zuidelijke weg wordt een grondwal gerealiseerd. Deze wal wordt 2,5 meter hoog, gemeten vanaf het huidige maaiveld. Op de grondwal worden beplanting en bomen aangebracht. Onder meer tussen de snelweg en de zuidelijke randweg worden nieuwe bomen geplant.

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden?
BAM Infra realiseert de zuidelijke randweg. Via een speciale pagina op facebook  kunt u de werkzaamheden volgen.  
Omwonenden worden daarnaast door BAM Infra via brieven geïnformeerd over eventuele hinder tijdens de uitvoering.

Meer informatie of een vraag?
Voor algemene informatie over het project kunt u terecht bij het Projectatelier van de gemeente Borne via telefoonnummer 14 074. Of stel uw vraag via info@borne.nl. Ook is er aan de Hosbekkeweg 3 een tijdelijk projectkantoor van BAM gevestigd.  Iedere woensdagochtend is er een inloopspreekuur.