Zenderen, ‘Herdenkingsmonument Zenderen’

Beschrijving

Aan de Retraitehuisweg staat een gedenkteken voor Huize Lidwina, het hoofdkwartier van de Twentse KP onder leiding van Cor Hilberink, dat op 23 september 1944 door de Duitsers werd overvallen. Daarbij lieten drie verzetsmensen het leven.

Tekst

Het opschrift op de gedenksteen luidt:
‘SIETSE ARNOLD HILBRINK
GEBOREN 24 DECEMBER 1879
COENRAAD JOHAN HILBRINK
GEBOREN 25 JUNI 1915
DIRK CORNELIS RUITER
GEBOREN 31 DECEMBER 1918
GEDOOD DOOR DE BEZETTER
OP 23 SEPTEMBER 1944’.

Op het informatiebord rechts van het monument, staat de toedracht van de actie.

Bronnen

  • Gemeente Borne

Zenderen, ‘Herdenkingsmonument Zenderen’