Sport

sportende jeugd

Commissies en federaties

Blos

Bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en sport (B.L.O.S.)
Een door het college ingestelde bestuurlijke commissie met als belangrijkste taken:

 • het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en sportbeoefening.
 • het realiseren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties.
 • het adviseren van burgemeester en wethouders omtrent het verlenen van subsidies op het gebied van de sport.

Samenstelling

De bestuurscommissie bestaat uit negen leden. 6 leden als afvaardiging namens de sportverenigingen:

 • De heer J. Bohnenn
 • De heer J. Gielians
 • De heer F. Hagreis
 • De heer T. Remmers
 • De heer H. Stam
 • De heer J. Ravenhorst

1 lid uit het college van burgemeester en wethouders: De heer M. Velten
1 lid als afgevaardigde namens het basisonderwijs: De heer P. ten Hoor
 Ambtelijk adviseur van de B.L.O.S. is mevrouw G.J.G. Tenniglo.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Voorzitter: de heer P. ten Hoor
 • Secretaris: de heer J. Gielians
 • Pl.v.v. voorzitter/secretaris:
 • Ambtelijk adviseur: mevrouw G.J.G. Tenniglo

Secretariaat

p/a Gemeentehuis Borne, Rheineplein 1, 7622 DG Borne of Postbus 200, 7620 AE Borne.

Inlichtingen

Gemeentehuis Borne
Telefoon 074 - 2658686

Sportfederatie Borne

Een overkoepelend orgaan van alle plaatselijke sportverenigingen welke tot doel heeft overleg tussen en behartiging van de gezamenlijke belangen van de aangesloten verenigingen.

Secretariaat

De heer H.B. van den Berg, Zevenblad 47, 7623 CH Borne.
Telefoon (074) 2668484.

Veldsportfederatie Borne

Een overlegorgaan waarbij de veldsportverenigingen uit de gemeente Borne zijn aangesloten.
Het doel is overleg en samenwerking tussen en behartiging van de gezamenlijke belangen van de aangesloten verenigingen.

Secretariaat

De heer H.A.M. Mulder, Morseltdijk 6, 7622 JM Borne.
Telefoon 074 - 2667866.

Zaalsportfederatie Borne

Een overlegorgaan waarbij de zaalsportverenigingen uit de gemeente Borne zijn aangesloten. Doelstelling is overleg en samenwerking tussen en behartiging van de gezamenlijke belangen van de aangesloten verenigingen.

Secretariaat

Mevrouw M.T.J. Blenke, Oude Deldensestraat 17, 7622 LM Borne. Telefoon 074 - 2662061.