Spoor

Dwars door Borne loopt een spoorlijn met maar liefst vijf spoorwegovergangen over een lengte van circa twee kilometer, waarvan op veel plekken aan beide zijden van het spoor mensen wonen. Daardoor speelt er veel rondom het spoor. Omwonenden stellen ons veel vragen over bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen, geluid- en trillingsoverlast en overwegstoringen.

Campagne 'Hoe spoort het'

Over het spoor in Twente worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Hierbij kan gedacht worden aan brandbare stoffen, giftige stoffen en explosieve stoffen. De kans dat er een incident gebeurt met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is klein. Maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom is het belangrijk risico’s te kunnen herkennen en te weten hoe het beste gehandeld kan worden tijdens een incident.

Wanneer een incident plaatsvindt met een trein worden hulpdiensten via de meldkamer of via de spoorbeheerder op de hoogte gebracht. Het kan maximaal 15 minuten duren voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn, tijdens deze eerste 15 minuten zijn omstanders op zichzelf aangewezen.

Om ervoor te zorgen dat omstanders beter en sneller handelen tijdens een incident met een trein wordt Twentebreed in de maanden september t/m november 2017 aandacht besteed aan spoorveiligheid middels de campagne 'Hoe spoort het'. Deze campagne geeft informatie over hoe je een incident kunt herkennen en wat je dan het beste kunt doen.

De campagne bestaat uit een informatiekaart, een serious game en bijeenkomsten. De kaart kan worden opgehaald bij het gemeentehuis en kun je ook via onderstaande link vinden: PDF Informatiekaart_wat_kan_er_gebeuren_op_het_spoor.pdf

Om te testen of jij weet hoe je een incident herkent en hoe je op de juiste manier handelt kun je de serious game spelen: https://www.hoespoorthet.nl/. Voor aanvullende informatie over de campagne raadpleeg http://www.vrtwente.nl/mijn-veiligheid/.

Links in het navigatiemenu leest u meer over de verschillende onderwerpen die spelen rondom het spoor in Borne.

Documenten

PDFBrief Dijksma Basisnet.pdf

PDFBrief aan stas Dijksma goedenvervoer spoor nav kamerbrief.pdf

PDFBrief_Deventer_en_overige_gemeenten_nav_kamerbrief.pdf

PDFBrief Dijksma vervoer-gevaarlijke-stoffen-per-spoor.pdf

PDFAnalyseprorail.pdf

PDFBijlage maatregelen Oost Nederland en Brabantroute.pdf

PDFMaatregelenpakket terugdringen overschrijdingen basisnet spoor.pdf

Stoptrein bij station Borne

Fotobijschrift: Station Borne