Spoor

Dwars door Borne loopt een spoorlijn met maar liefst vijf spoorwegovergangen over een lengte van circa twee kilometer, waarvan op veel plekken aan beide zijden van het spoor mensen wonen. Daardoor speelt er veel rondom het spoor. Omwonenden stellen ons veel vragen over bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen, geluid- en trillingsoverlast en overwegstoringen.

Veiligheidskrant

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er kan gebeuren op het spoor, maar vooral: wat u zelf kunt en moet doen als er bijvoorbeeld een ongeval met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarom is, in het kader van de pilot spoorveiligheid en zelfredzaamheid, op 30 oktober 2014 de veiligheidskrant huis aan huis verspreid. Hierin leest u alles over spoorveiligheid en hoe u uzelf kunt voorbereiden op een eventuele calamiteit op het spoor. Op 3 juli 2014 kwam al een eerdere editie uit van de Veiligheidskrant.

Links in het navigatiemenu leest u meer over de verschillende onderwerpen die spelen rondom het spoor in Borne.

Documenten

Stoptrein bij station Borne

Station Borne